KULTURA DIJALOGA: U medijima sve vrvi od preterivanja, neukusa i ozbiljnih jezičkih ogrešenja

Školski časopis „Petlja“ već skoro tri decenije nastoji da odgovori kvalitetom u pogledu tema, stila i pravopisa.