KULTURA DIJALOGA: Prof. dr LIDIJA ZLATIĆ Čim nemate argumentaciju, onda vam je niska tolerancija

Dijalog podrazumeva slušanje, da saslušate potrebe sagovornika, ali ako se u njemu zastupa samo sopstveni stav, sopstveno mišljenje bez osećaja za toleranciju, taj dijalog nije konstruktivan, kaže između ostalog, prof. dr Lidija Zlatić.