Zorica Višnjić je na tom mestu zamenila predsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slavišu Lekića, kome je istekao mandat.

Upravni odbor je na istoj sednici za zamenika predsednika izabrao Stevana Ristića, direktora nedeljnika „Vreme“, koji u Savetu predstavlja Asocijaciju medija.

Upravni odbor Saveta za štampu ima pet članova, od kojih su četiri predstavnici organizacija osnivača ovog samoregulatornog tela – Asocijacije medija, Udruženja novinara Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Lokal Presa, dok je peti član takođe predstavnik Asocijacije medija. U ovom sazivu UO Saveta to su: Zoran Sekulić, Vladimir Radomirović, Slaviša Lekić, Zorica Višnjić i Stevan Ristić.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, a predsednik i zamenik se biraju na dve godine.

- Advertisement -