Zdravstvena manifestacija „Medicinsko selo“ u organizaciji Doma zdravlja Užice, Opšte bolnice Užice, Crvenog krsta Užice i Centra za socijalni rad biće održana u subotu, 12. maja, u selu Kremna od 08-14 sati u prostorijama Osnovne škole i ambulante Kremna.

Mogućnost da obave preventivne zdravstvene preglede imaće svi stanovnici Kremana, Mokre Gore, Bioske i Stapara, bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne. Osnovni ciljevi ove akcije su promocija zdravlja i podizanje zdravstvene kulture seoskog stanovništva, kako bi se bolesti na vreme otkrile. Takođe, to je i način da zdravstveni radnici izađu u susret svojim korisnicima.

Ovom prilikom Crveni krst Užice podeliće humanitarne pakete najugroženijim licima.

- Advertisement -