Centar za socijalni rad Užice zabranio je od danas posete u Domu za stare na Zabučju kao meru zaštite najstarijih sugrađana protiv koronavirusa.

Zabrana poseta je usledila po instrukcijama Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja uz sprovođenje mera pojačane higijene.

Radi zaštite korisnika i preventive instrukcije Ministarstva su zabraniti posete ustanovi za smeštaj do uspostavljanja povoljne epidemiološke situacije na teritoriji Srbije, ograničiti boravak i kretanje lica van sistema socijalne zaštite u objektima ustanova isključivo na obavljanje poslova i radnji kojima se obezbeđuje neprekidnost pružanja usluge smeštaja, prijem novih korisnika smeštaja vršiti isključivo uz zdravstvenu dokumentaciju da nisu zaraženi novim virusom.

Novoprimljeni korisnici usluge smeštaja preventivno će biti u karantinu u trajanju od 14 dana u okviru ustanove, a u slučaju eventualne pojave simptoma virusne infekcije, kod zaposlenih i korisnika smeštaja, dužni su da odmah obaveste nadležnu zdravstvenu ustanovu i Ministarstvo za rad.

- Advertisement -