Iz ministarstva saopštavaju da će Srbija, iako nije članica EU, primeniti sve mere nedavno usvojene Direktive o plastici.
Po toj Direktivi iz februara ove godine, ograničava se maksimalna godišnja potrošnja kesa na 90 po osobi, do kraja 2019. godine.
– U stalnoj smo komunikaciji sa velikim trgovinskm lancima, kao i sa nevladinim sektorom, kako bismo uticali na razvoj ekološke svesti građana u vezi sa ovim pitanjem,- rekli su u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, piše beogradska štampa.
Prema nezvaničnim procenama trgovinskog sektora, u Srbiji se godišnje potroši oko 20 miliona evra za nabavku plastičnih kesa, a građani u proseku troše sedam kesa dnevno.
Međutim, poboljšanja ima, budući da je naplata, koja je počela 16. aprila, smanjila njihovu upotrebu i do 50 posto.
Očekuje se da će novi Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu, koji bi trebalo jasno da propiše način uklanjanja i ograničavanje upotrebe plastičnih kesa, biti donet 2019. godine. On bi trebalo da bude usklađen sa merama Direktive o plastici Evropske unije, iako Srbija nije članica ove organizacije.

- Advertisement -