Za penzionere u Srbiji besplatno banjsko lečenje mogu imati oni čija gornja granica visine penzije ne prelazi 39.850 dinara. Pravo imaju i lica koja su penziju ostvarila po domaćim propisima, a primaju je i iz inostranstva.

Pravo na banjsko lečenje ove, kao i prethodnih godina, imaju osobe koje nemaju druga lična primanja osim penzije i koje nisu koristile rehabilitaciju od 2020. godine do sada.

Za penzionere u Srbiji prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda PIO, na kojoj korisnik ima prebivalište, a mogu se podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.

Prilikom bodovanja gledaju se:

  • visina penzije,
  • broj godina penzionog staža,
  • broj godina radnog staža,
  • dodatne bodove imaju korisnici novčane naknade za tuđu negu i pomoć.
Lekovita voda u Pribojskoj Banji (Foto: Nada Tošić/UžiceMedia)

Beneficiju mogu da ostvare i penzioneri koji su penziju ostvarili po domaćim propisima, a primaju je i iz inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija, preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31. decembra 2023. godine, iznosi do 39.850 dinara, navodi se u saopštenju Fonda PIO.

Uz prijavu je potrebno podneti:

  • penzijski ček,
  • dokaz o visini penzije iz inostranstva
  • izvod iz banke,
  • potvrdu inostranog nosioca socijalnog osiguranja i
  • popunjenu prijavu sa izjavom na propisanom obrascu, gde prijavljeni želi da koristi rehabilitaciju.

Korisnici sa teritorije Kosova sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije Kosova, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, dodaje se u saopštenju.

Fond PIO ove godine je samo za ovu namenu opredelio 1.050.000.000 dinara. Ovogodišnja novina je da će svi korisnici koji imaju potrebu za pratiocem dobiti besplatan prevoz i smeštaj i za pratioca.

Rang lista će biti napravljena po završetku konkursa u roku od 24 radna dana. Spisak će biti objavljen u nadleženoj Filijali.

Pogledajte i druge tekstove iz oblasti društvaputopise i reportaže sa stranice Užicemedia.

- Advertisement -