Danas (18.02.2019.godine) u 14,00 časova prestala je isporuka pijaće vode cisternama pošto je na osnovu izvršenih laboratorijskih analiza sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja doneo rešenje u kome se konstatuje da je voda za piće higijenski ispravna sa stanovišta ispitivanih parametara. To znači da se voda iz gradskog vodovoda može koristiti za piće i pripremu hrane saglasno Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Gradski štab za vanredne situacije se zahvaljuje građanima, privrednim i drugim subjektima na strpljenju i pomoći koju su pružili u predhodnom periodu.

Posebnu zahvalnost Gradski štab za vanredne situacije upućuje Crvenom krstu Srbije,  javno komunalnim preduzećima iz susednih opština i grada Užica, Sektoru za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije, Vojsci Srbije, DVD Užice i drugim subjektima i pojedincima koji su bili angažovani na sprovođenju aktivnosti isporuke pijaće vode, navodi se u informaciji Gradskog štaba za vanredne situacije.

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST O ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE IZ UŽIČKOG VODOVODA (18.02.2019.)

Rešenjem Ministarstva za zdravlje, Odeljenja za sanitarni nadzor, odobreno je korišćenje vode za piće i pripremanje hrane. Sve zakonom predviđene analize prečišćene vode sa akumulacije Vrutci, pokazale su da je voda ispravna za piće.

O urađenim analizama i ponovnom korišćenju vode iz akumulacije Vrutci danas su na konferenciji govorili Dragoljub Kostić, član Gradskog veća i Duško Ljujić, direktor užičkog „Vodovoda“.

Želimo da obavestimo javnost da su se posle više od pet godina ponovo stekli uslovi da se voda iz akumulacije Vrutci uključi u vodosistem snabdevanja, što je bio i krajnji cilj ovog našeg projekta koji već radimo četiri godine,- istakao je član Gradskog veća Dragoljub Kostić i dodao da je podrška Republike Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastukture bila veoma značajna, jer bez te pomoći Grad Užice ne bi mogao samostalno da završi projekat rekonstrukcije i dogradnje fabrike vode.

Urađene su sve potrebne analize koje su zakonom propisane i predviđene, a koje je radio i Zavod za zaštitu javnog zdravlja iz Užica i Gradski zavod iz Beograda, koji ima jednu od najopremljenijih laboratorija u regionu. Takođe vršena je analiza vode na radioaktivnost. Ta velika analiza obuhvata 150 parametara, i na osnovu svih tih parametara koji su urađeni i na osnovu tri uzastopne dobre analize koje su urađene u prethodnom periodu, dok je voda bila za sanitarno-higijenske potrebe, omogućeno je da se donese rešenje od strane sanitarnog ispektora Ministarstva zdravlja da se voda može proglasiti i za piće i za pripremu hrane što smo i očekivali da će se desiti tj. da svi parametri koji su ispitani do sada odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode, – rekao je Kostić.

Konačno smo se vratili na akumulaciju Vrutke, sve analize su pokazale da je uspešno završen projekat izgradnje Fabrike za preradu vode na Cerovića brdu, a na nama je da pravilno upravljamo postrojenjem, pravilno se ponašamo, kao i da ne bude grešaka koje mogu dovesti do toga da voda na bude u nekom momentu za piće, – naveo je Kostić i dodao da je, poslednjih par meseci voda koja dolazi sa Vrutaka, izuzetno dobrog kvaliteta za sirovu vodu, koja se prečišćava, kao i da se trenutno uzima voda sa najnižeg vodozahvata, sa 40 m po dubini jezera, gde je kvalitet vode najbolji.

Isto tako, kako tvrdi Kostić, analize koje je radila Agencija za zaštitu životne sredine govore da su i na drugim nivoima alge u veoma niskim koncetracijama.

Sve analize koje su zakonski bile neophodne pokazuju da je voda bezbedonosno ispravna za piće i da građani mogu već danas piti vodu sa slavina, takođe bi se zahvalio svim komunalnim preduzećima i svim okolnim vodovodima koji su nam izašli u susret ovih prethodnih 10-tak dana da građane Užica snabdevamo cisternama sa pitkom vodom, – rekao je direktor JKP „Vodovod“ Duško Ljujić.

- Advertisement -