Reka Đetinja na gradskoj plaži pripada vodotoku treće klase, odnosno, vodotoku umerenog ekološkog statusa i može se koristiti za kupanje i rekreaciju na vodi. Klasifikacija reke je utvrđena nakon uzorkovanja obavljenog 11. jula. Površinska voda reke Đetinje kontroliše se petnaestodnevno na jednom mernom mestu, kod brane na gradskoj plaži.

Iz Zavoda za javno zdravlje ističu da je rečna voda tekuća i promenljivog kvaliteta, pa preporučuju mere opreza (treba imati u vidu da se dešavalo da prošle, a i ranijih godina da voda nije bila za kupanje): posle kupanja obavezno se istuširati, a kod kuće ponovo se okupati toplom vodom i sapunom, ne zadržavati se predugo u vodi, ne skakati u vodu, ne prskati i slično, ne roniti i ne gledati u vodi, izbegavati da voda uđe u usta i gutanje vode, kao i obavezan nadzor kupanja male dece.

Ostaje sami da procenite da li se u Đetinji kupati ili ne!

- Advertisement -