Raspisan je drugi, septembarski, konkursni rok za upis u prvu godinu studija. Za upis u prvu godinu studija može konkurisati lice koje ima završen III (treći) ili IV (četvrti) stepen srednjeg obrazovanja.

POTREBNA DOKUMENTA ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA:

  1. Prijavni list (dobija se u Školi)
  2. NEOVERENE fotokopije svedočanstava svih razreda srednje škole, diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu i izvod iz matične knjige rođenih
  1. ORIGINALNA DOKUMENTA iz prethodnog stava NA UVID (VRAĆAJU SE)
  2. Uplatnicu na iznos od 5.000,00 dinara na tekući račun Škole: 840-1147666-48, svrha uplate: Polaganje prijemnog ispita
  1. PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA UPIS: 20. – 31. AVGUSTA 2018. godine od 08 do 15 časova osim kandidata koji polažu diferencijalni ispit za upis na ZDRAVSTVENU NEGU.
  1. POLAGANjE DIFERENCIJALNOG ISPITA za upis na ZDRAVSTVENU NEGU: 27.08.2018. god . u 12 časova
  2. PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA KOJI POLOŽE DIFERENCIJALNI ISPIT za upis na ZDRAVSTVENU NEGU: 30. – 31. AVGUSTA 2018. godine od 08 do 15 časova.
  3. – Školarina za studente koji plaćaju studije za sve studijske programe OSIM ZA ZDRAVSTVENU NEGU iznosi 60.000,00 dinara i može se platiti u ratama i to: prva rata prilikom upisa u iznosu od 8.000,00 dinara + 8 jednakih mesečnih rata u iznosu od 6.500,00 din, (ostale mesečne rate počev od 01. 11. 2018. godine).

Uplata se može izvršiti uplatnicama u pošti ili banci odn. čekovima ili putem administrativne zabrane.

– Školarina za studente koji plaćaju studije na studijskom programu ZDRAVSTVENA NEGA iznosi 84.000,00 dinara i može se platiti u ratama i to: prva rata prilikom upisa u iznosu od 7.000,00 dinara + 11 jednakih mesečnih rata u iznosu od 7.000,00 din, (ostale mesečne rate počev od 01. 11. 2018. godine). Uplata se može izvršiti uplatnicama u pošti ili banci odn. čekovima ili putem administrativne zabrane.

Prijemni ispit i kriterijumi za rangiranje utvrđeni su Pravilnikom o upisu studenata na osnovne studije.

KONKURSNI ROKOVI – TERMINI ZA PRVI UPISNI ROK

– PRIJEMNI ISPIT za sve studijske programe:04. septembra 2018. u 11 časova.

– Objavljivanje privremene rang liste za sve studijske programe: 05. septembra 2018. u 10 časova.

– Pravo prigovora na rang listu za sve studijske programe: 05. septembra 2018. do 15 časova.

– Objavljivanje konačne rang liste za sve studijske programe: 06. septembra 2018. u 14 časova.

– Upis primljenih kandidata 10. 09. 2018. godine (budžet) i 11. 09. 2018. godine (samofinansirajući).

Direktor Škole

Dr Ivana Ćirović, prof. strukovnih studija

- Advertisement -