Festival "Videopark" u Galeriji "Reflektor"

U prostoru Galerije „Reflektor“ u Krčagovu naredna tri dana je treći Festival savremene umetnosti „Videopark“. Reč je o manifestaciji savremene umetnosti međunarodnog karaktera, koja promoviše audiovizuelnu umetnost – video, animaciju i pokretne slike.

Tokom sedmodnevnog istraživanja i posećivanja različitih lokaliteta na prostoru Grada Užica, umetnici će pokušati da razotkriju paradigme i matrice koje su utkane u fenomene individualnih i kolektivnih događaja koji su se dešavali kroz dugu istoriju ovog grada.

Otvarajući pitanja identiteta, stvarnih istina, političke korektnosti, kolektivnih fenomenologija, ali i aludirajući na probleme migranata, granica, indiferentnosti, umetnici će pokušati da reflektuju svoj umetnčki rad kroz prizmu navedenih slučajeva i fenomenologija.

Upoznati širu javnost sa savremenim umetničkim praksama

Festival „Videopark“ je prilika da se šira javnost upozna sa savremenim umetničkim praksama na polju videa, filma i pokretnih slika, kao i da ukaže na nedovoljnu afirmaciju ove vrste umetničkog izraza.

Predstavljanje eksperimentalnih dela koja kroz širok spektar vizuelnih formi, procesa i praksi uključuju pitanja i doprinose kreativnom i kritičkom razumevanju stvarnosti, kao i primena oblika savremenih digitalnih medija, samo su neke od stvari koje promoviše „Videopark“.

Decentralizacija u umetnosti

Radeći sa lokalnom zajednicom, podržavajući decentralizaciju u umetnosti i stvarajući platformu za sve mlade umetnike, cilj Udruženja Vizuelnih umetnika iz Užica je da preusmeri središte sa velikih kulturnih centara, festivala i sajmova umetnosti na manja mesta, te da kroz uzajamno i zajedničko podržavanje stvori mesto za sve vizuelne umetnike koji uglavnom koriste video kao osnovni jezik umetničkog izražavanja.

Festival savremene umetnosti „Videopark“ počinje danas, 22. jula i traje do 24. jula, u prostoru Galerije „Reflektor“ u Krčagovu, u parku ispred kao i drugih prostorija u okviru Centra za Vizuelne umetnosti, a uz podršku Austrijske ambasade u Beogradu, Ministarstva kulture i informisanja i Grada Užica.

Do sada su u „Reflektoru“ organizovane brojne izložbe i drugi kulturni sadržaji.

Program „Videoparaka“ u Galeriji „Reflektor“

Hroniku kovid -19 tokom jula u Užicu i ostalim opštinama Zlatiborskog okruga možete pogledati u tekstu UžiceMedia.

Hroniku kovid – 19 tokom juna možete videti na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -