Predviđeno je da autor predstavi sledeća izdanja: zbirku aforizama „Rijaliti šo“u, zbirku priča „Klinička slika“ kao I drugo izdanje zbirke pesama „Ožiljak“.
Pored autora, u program će učestvovati i Nada Selaković, dok će pesme, priče i aforizme govoriti glumci Narodnog pozorišta Divna Marić i Momčilo Murić.

Slobodan Simić rođen je 1963. godine u Užicu. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu, specijalizaciju psihijatrije i sudske psihijatrije i stekao zvanje primarijusa.
Piše aforizme, kratke priče, pesme, dramske tekstove i scenarija.
Do sada je objavio osam knjiga aforizama, šest knjiga priča i zbirku pesama. Aforizmi i priče prevodjeni su na više od deset stranih jezika, dok su tekstovi izvođeni u pozorištu i na TV. Zastupljen je u brojnim domaćim i stranim antologijama i zbornicima.
Dobitnik je najznačajnijih nagrada iz oblasti humora i satire, nagrađivan za poeziju.
Urednik edicija » Nova satira« i » Aforiznica« u izdavačkoj kući » AGORA«
Član Udruženja književnika Srbije, Udruženja dramskih pisaca Srbije i Predsednik Beogradskog aforističarskog kruga.
Živi i radi kao psihijatar u Beogradu.
Početak programa je u 20 sati, a ulaz za sve zainteresovane je slobodan.

 

- Advertisement -