NUNS je u prethodnih godinu dana radio zajedno sa organizacijama (ANEM, AOM, NDNV i LP), na izradi Priloga za strategiju razvoja sistema javnog informisanja u RS do 2018. godine, nakon što smo napustili prvobitno formiranu radnu grupu za izradu Medijske strategije. Taj dokument je bio poslat članstvu na uvid i komentarisanje. Nakon toga, u skladu sa preporukama koje smo predložili u navedenom dokumentu izradili smo tri pravne analize samostalno i u saradnji sa organizacijama BIRN i Fondacijom Slavko Ćuruvija – predloge za izmene zakona i podzakonskih akata u oblasti:

bezbednosti novinara,

rada Regulatornog tela za elektronske medije i

projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od interesa za javnost.

Rezultate pravnih analiza i predviđenih izmena regulative proverili smo i sa članstvom tokom septembra 2018. na fokus grupama koje smo održali u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, navodi Sekretarijat NUNS-a.

Podsećamo, redovna Izborna skupština održana je krajem maja 2018. godine u Beogradu. Na Izbornoj skupštini NUNS-a, nakon isteka privremenog jednoipogodišnjeg mandata, Slaviša Lekić izabran je za predsednika NUNS-a u punom mandatu za naredne četiri godine. Izabrani su i članovi novog Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti Nezavisnog udruženja novinara Srbije, takođe na mandat od četiri godine.

- Advertisement -