Odluku o sazivanju vanredne Skupštine doneo je Izvršni odbor NUNS-a. Na dnevnom redu Skupštine nalaze se informacija i rasprava o projektnom sufinasiranju medija, informacija i rasprava o izradi nove Medijske strategije i aktuelnosti vezane za NUNS-u, njegova društva i fondacije.

- Advertisement -