Članovi užičkog Gradskog veća utvrdili su predlog Odluke o završnom računu budžeta i prihvatili izveštaj Državne revizorske institucije za prošlu godinu. Prema podacima iz završnog računa, u 2018. godini, ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iznosili su 3,02 milijarde, dok su ukupni rashodi i izdaci bili 2,76 milijarde dinara. Izvršenje prihoda ostvareno je sa 95,6 odsto, a rashoda sa 91,2%.

Veće je utvrdilo i odluke kojom se odobrava izgradnja kotlarnice „Međaj“ i izmene odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji grada.

Prihvaćen je zahtev Visoke škole strukovnih studija u Užicu za delimično finansiranje realizacije zajedničkog programa osnovnih i master strukovnih studija sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada od strane grada. 

- Advertisement -