U prvih tri meseca rada, „Sistem 48“ je u potpunosti prihvaćen od strane građana i postao je sastavni deo urbanog življenja u Užicu. U ovom periodu, građani su uputili 796 zahteva za rešavanje problema i to najviše onih u vezi sa javnom rasvetom, rupama na kolovozu i sa komunalnim uređenjem grada.

Rešeno je 64,8 odsto zahteva, ali je taj procenat veći pošto se u nerešenim nalaze i oni zahtevi koji su neprecizno definisani, koji se nalaze u upravnom postupku ili se odnose na investicije koje se ne mogu rešiti u kratkom postupku.

Gradonačelnik Užica Tihomir Petković je naveo da su građani „Sistem 48“ prepoznali kao servis gde mogu na jednom mestu da prijave probleme koje imaju, pre svega, u svom okruženju i naravno celom gradu:

-Upućen je 101 zahtev za zamenu sijalica u javnoj rasveti i taj podatak je bio znak da trebamo reagovati. Zato su pokrenute mere kod naše uprave da se hitno zamene sijalice i da se poboljša saradnja sa preduzećima koja na tenderima dobijaju posao zamene sijalica. Zbog značaja ovog segmenta infrastukture u zamenu dotrajale javne rasvete ove godine uložićemo 40 miliona dinara, – rekao je Petković i dodao da je veliki broj žalbi koje se odnose na udarne rupe na kolovozima, inicirao da sanacija krene ranije nego prethodnih godina i već je pokrenuta asfaltna baza.

-Veliki broj primedbi bio je na rad Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu policiju, gde su se građani žalili da često dobijaju odgovor da nepostoji nadležnost te uprave za određene probleme. Analizom smo utvrdili da ne postoje adekvatne gradske odluke koje bi uredile određena pitanja, pa smo krenuli u izradu i usvajanje šest takvih odluka, među kojima su odluke o komunalnom uređenju, javnom parkiranju ili određivanju zona koje se odnose na plaćanje poreza na imovinu.

Sve su ovo pokazatelji da Sistem već postiže svoju svrhu. Građani su prepoznali da je ozbiljan servis i da doprinosi našoj težnji da iznutra pokrenemo proces izmene javnog sektora i podignemo njegov kvalitet na znatno viši nivo, – rekao je gradonačelnik dodavši da je za sve to dokaz i posebno priznanje koje je Užice dobilo za „Sistem 48“ od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština, za doprinos modernijoj i funkcionalnijoj komunikaciji sa građanima.

Koordinator „Sistema 48“ i predsednik Skupštine, Branislav Mitrović za Sistem je rekao da je on posle tri meseca omogućio lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima da krenu u ozbiljnu reformu i zahvalio se gradjanima i medijima koji su prepoznali njegov značaj.

-Ako ovu prvu fazu od tri meseca možemo nazvati digitalizacijom, druga faza koja je krenula 6. februara jeste faza digitalne transformacije. Bazu koju smo sada dobili moramo stavljati u funkciju stvaranja dobrih procesa u našoj lokalnoj samoupravi. Lečimo dugogodišnje bolesti, unapeđujemo sistem, ova iskustva se koriste od gradonačelnika do direktora javnih preduzeća i to uvođenjem procedura i kreiranjem jasne odgovornosti. U Sistemu je 31 učesnik, i maksimalnim angažovanjem sve će funkcionisati još kvalitetnije, – izjavio je Mitrović.

- Advertisement -