Užički budžet posle rebalansa iznosi 3.557.617 milijardi dinara, a danas je na sednici Gradskog veća prihvaćen predlog odluke o šestomesečnom izvršenju odluke o budžetu.

U periodu od januara do juna, ostvareni su prihodi od 1.743.574 dinara, što predstavlja izvršenje od 98% kada se posmatra ovaj period od šest meseci. Na strani rashoda, utrošeno je 1.230.019 dinara iliti 69%.

Niska stopa rashoda posledica je što su investicije i druge aktivnosti u toku, tako da će njihova naplata stići u drugoj polovini godine. Inače, osnovna karakteristika budžeta u ovih prvih šest meseci je da je uvek bio likvidan i da su se redovno izmirivale sve obaveze i troškovi.

Užički budžet nije bila jedina tačka dnevnog reda, pred odbornicima je bila i informacija o poslovanju gradskih javnih preduzeća u prvih šest meseci ove godine. Od osam javnih i javno komunalnih preduzeća, pozitivno su poslovali Vodovod, Bioktoš, Stan, Niskogradnja, Užice razvoj i Veliki park, dok su gubitak imali samo Duboko i Gradska toplana. Ali, i Duboko i Gradska toplana su iskazali gubitke koji su manji od planiranih u ovom delu godine.

I Užice je preduzelo aktivnosti na realizaciji privremenog projekta Vlade Republike Srbije koji se odnosi na karticu pogodnosti „Za naše heroje“. Kartica je namenjena svima onima koji su zaposleni, radno angažovani i volonteri u sistemu COVID-19.

Gradsko veće uputilo je zahteve svim gradskim službama, preduzećima, ustanovama i školama da se izjasne o mogućnostima i načinima kojima sve mogu da podrže nosioce Kartice „Za naše heroje“.

Budžet grada Užica uvećan je sredinom juna ove godine za 188 miliona dinara, pošto je više prihoda ostvareno od poreza na dohodak i na imovinu i od transfera iz Republike.

A Opština Čajetina, prema najnovijoj odluci o rebalansu ima budžet uvećan za dodatnih 738 miliona dinara i raspolaže budžetom za ovu godinu u iznosu od 3.670.000.000 dinara. Najveći deo tih sredstava biće raspoređen na investicije i kapitalna ulaganja. 

Grad Užice i reka Đetinja (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Hroniku kovid – 19 tokom avgusta možete videti na UžiceMedia.

Hroniku kovid -19 tokom jula u Užicu i ostalim opštinama Zlatiborskog okruga možete pogledati u tekstu UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -