Na više od 70 lokacija u gradu i tri na teritoriji opštine Čajetina respoređene su cisterne. Obezbeđeno je snabdevanje pijaćom vodom ustanova, škola, domova i privrede,  za potrebe užičke bolnice, vrtića i Doma za stare obezbeđena je flaširana voda.

U informaciji za javnost Gradskog štaba za vanredne situacije se navodi:

-Fabrika za preradu vode na Cerovića brdu je prema planu i bez problema prešla na korišćenje vode sa akumulacije Vrutci. Podsećamo građane da se voda iz gradskog vodovoda može koristiti za sve potrebe osim za piće i pripremu hrane.

Snabdevanje građana pijaćom vodom iz cisterni odvija se prema rasporedu koji je ranije objavljen. Isporuka vode se vrši na 73. lokacije i za snabdevanje su angažovane 24 autocisterne za potrebe građana, kao i 26 stacionarnih cisterni za ustanove i privredu. Cisterne su dezinfikovane i redovno se kontrolišu od strane Zavoda za javno zdravlje.

Sve cisterne su izašle na lokacije i za sada nema bitnijih kašnjenja u isporuci vode. Do odstupanja u terminima isporuke može eventualno doći zbog potrebe za punjenjem cisterni ili vremenskih uslova. Apelujemo na vozače da vozila ne parkiraju na lokacijama predviđenim za parkiranje cisterni, kao i na trasama njihovih kretanja, posebno u uskim ulicama.

O terminima za isporuku vode građani se mogu informisati na telefone: 0800-31-31-00 od 00,00 do 24,00 časova i 513 – 067 od 8,00 – 18,00 časova.   

Cisterne su raspoređene po gradu, sačinjen je plan isporuke, a sinoć je u gradu teško bilo naći flaširanu vodu za piće. Marketi u Krčagovu su imali dovoljne količine flaširane vode.

- Advertisement -