Osnovnu postavku čine 32 panoa koje potpisuje Kuća Ane Frank u Amsterdamu kroz priče o usponu nacizma i okolnostima koje su dovele do Drugog svetskog rata, njegovom toku i ishodu paralelno sa sudbinom porodice Frank.

Tragična sudbina jevrejske devojčice koja je umrla u logoru nekoliko dana pred ulazak britanskih trupa simbol je univezalne borbe protiv diskriminacije.

Posebnost ove izložbe je vršnjačka edukacija pa umesto kustosa, poruke prenose obučeni učenici-vodiči. Obuku „Otvorene komunikacije“ iz Beograda prošlo je 19 učenika užičke Ekonomske škole.

Učenici kroz izložbu analiziraju istorijske prilike, predrasude ali i upoznavanje ličnosti i događaja koji nisu u školskim udžbenicima.

Organizatori izložbe su Ekonomska škola i Gradska galerija u saradnji sa „Otvorenom komunikacijom“ iz Beograda uz podršku Puteva Užice.

- Advertisement -