Predstavljanje programa i projekata koje podržava Vlada Švajcarske, a koji se sprovode u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu, bila je tema konferencije za medije, organizovane u saradnji sa Gradskom upravom Užica, kako bi se predstavile buduće aktivnosti švajcarske razvojne podrške koja će se sprovoditi u okviru nove Strategije saradnje sa Srbijom od 2018. do 2021. godine.

Švajcarska Konfederacija, kao bilateralni partner, prisutna je u Republici Srbiji od 1991. godine, najpre kroz humanitarnu, a potom i donatorsku podršku.Tokom proteklih 27 godina, Švajcarska i Srbija su razvile čvrste odnose, a to je dokumentovano i činjenicom da je kroz programe saradnje u Srbiju investirano 350 miliona evra.

Nova Strategija saradnje sa Srbijom za period od 2018. do 2021. godine razvijena je u duhu partnerstva između vlada Švajcarske i Srbije i oslikava snažnu posvećenost i podršku ekonomskom i društvenom razvoju Srbije, kroz jačanje institucija, partnerstvo, kao i podsticanje inkluzivnog i održivog rasta.

Strateško opredeljenje švajcarske saradnje je podrška manje razvijenim opštinama i gradovima, kako bi razvoj Srbije na opštem planu bio što ravnomerniji. Jedno od područja švajcarske intenzivne aktivnosti jeste grad Užice i opštine u njegovom okruženju.

U regionu Užica podržava se ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim sredinama, razvoj formalnog i neformalnog obrazovanja u privatnom sektoru, javno-privatna partnerstva u sektoru poljoprivrede, efikasnije upravljanje javnim finansijama, unapređenje upravljanja energijom i povećanje energetske efikasnosti, strateški pristup zaštiti od elementarnih nepogoda i katastrofa, izgradnja toplana na biomasu, osnaživanje narodnih poslanika u zastupanju interesa građana, unapređenje interne revizije u oblasti lokalnih javnih finansija.

Direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju Ursula Lojbli u izjavi medijima je naglasila da je Srbija dugotrajan partner u projektima, a da su Užice i Zapadna Srbija jedan od prioriteta.

Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju

– Imamo devet projekata koji se realizuju  i planirano je da utrošimo 6,6 miliona evra. Naša dosadašnja saradnja sa Užicem i opštinma iz ovog okruga su pokazala da postoji veliki potetencijal za saradnju i aktivnosti, pogotovu u oblasti poljoprivrede i uzgajanju maline.  U poslednje četiri godine mi smo pomogli da se otvori više od hiljadu radnih mesta prvenstveno za omladinu i za žene. Takođe mi  istražujemo koje su to potencijalne oblasti za dalju saradnju i jedna od njih je uzgajanje organske maline, – izjavila je direktorka Lojbli.

Tokom konferencije Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju rekla je da, iako već dve godine dolazi u Užice, da do sada nije imala priliku da detaljnije predstavi aktuelne projekte koje Švajcarska podržava u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu.

– Ostajemo posvećeni saradnji u ovom regionu i u naredne četiri godine. Imamo veoma dobru saradnju sa gradom Užicem  i okolnim opštinama, što je dobra osnova za naš dalji rad. U našem fokusu su Jugozapadna i Južna Srbija. Želimo da doprinesemo uravnoteženosti razvoja u Srbiji i zato smo usmereni na sledeće tri oblasti: upravljanje, ekonomski razvoj i zapošljavanje, kao i na održivu energiju i otporne gradove.

Direktorka Lojbli istakla je da je Švajcarska usmerena na dalje jačanje dugogodišnje i uspešne saradnje i da su, zahvaljujući partnerstvu na terenu, ostvareni značajni rezultati. Naglasila je da švajcarska podrška podrazumeva konstantno prilagođavanje aktivnosti lokalnim potrebama i prioritetima i unapređenje načina rada. Saradnja sa regionom usmerena je na zapošljavanje mladih i lokalni ekonomski razvoj, kako bi građani u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu imali bolju perspektivu za život i rad.

– Naša saradnja usmerena je na konkretne potrebe regiona i na osnovu toga usmeravamo naše aktivnosti, čemu je posvećen čitav tim Švajcarske kancelarije za saradnju, – rekla je u Užicu direktorka Lojbli.

Tihomir Petković, gradonačelnik Užica

Konferenciju  u Užicu otvorio je Tihomir Petković, gradonačelnik Užica, koji je rekao da je Užice među onim lokalnim samoupravama koje su imale sreću da im SDC bude partner i podrška za realizaciju niza projekata u gradu.

– Trenutno smo kao grad uključeni u realizaciju tri projekta koje SDC finansira. Nadamo se da ćemo odgovornim partnerskim odnosom i konkretnim projektima i ubuduće biti među gradovima i opštinama koje zaslužuju podršku SDC i Švajcarske.

Direktor Programa razvoja privatnog sektora u jugozapadnoj Srbiji Darko Đurović, ukazao je na jedinstvenu poziciju koju Švajcarska ima na lokalnom nivou, jer donosi inovativnost u razvoju, fleksibilnost i dobro poznavanje izazova na koje treba odgovoriti.

– Inicijative zasnovane na održivim strateškom partnerstvima i jasna usmerenost na rezultate su glavni osnov da se odgovori na potrebe tržišta. Ovakvim pristupom smo uspeli da u prethodne četiri godine stimulišemo kreiranje novih radnih mesta i dodatnih prihoda u sektorima turizma i tradicionalnih proizvoda. Ove sektore nastavljamo da razvijamo uspostavljanjem inovativnih modela upravljanja turističkim destinacijama, razvoj i promociju turističkih proizvoda i razvoj formalnog i neformalnog obrazovanja po meri privrede, kao i razvoj lanaca vrednosti i prodaje tradicionalnih proizvoda, prevashodno maline i meda, kroz lokalni ekonomski razvoj i strateška partnerstva, – izjavio je Đurović.

A direktor Turističke organizacije regije Zapadna Srbija Miroslav Rađen, je istakao da je zavaljujući švajcarskoj podršci značajno unapređen kvalitet turističke ponude, a posebno kroz razvoj turističke signalizacije u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije, Putevima Srbije i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, uključivanjem tradicionalnih proizvođača na tržište turizma kroz degustativne centre, produžetak zimske sezone i druge aktivnosti koje su na sistemski način doprinele rastu sektora turizma.

- Advertisement -