„Užice-čistiji grad“, akcija je počela 10. februara, u okviru nje priključak na gas u Užicu košta 450 evra plus PDV, a može se platiti na 24 mesečne rate. Trenutno ima 2.596 korisnika gasa kao energenta, od čega su 2.499 fizička, a 97 pravna lica. Do sada je zajedno sa priključcima izgrađeno 199.162 metra distributivne gasovodne mreže.

U rubrici „Na zahtev čitalaca“ pogledajte i ostale tekstove UžiceMedia.

Odluka o početku akcije „Užice-čistiji grad“, koja se sprovodi već nekoliko godina unazad, doneta je na vanrednoj sednici Skupštine „Užice gas“ AD 9. februara, sa potpuno istim uslovima koji su važili i u prošloj godini. Za sada je, kako kažu u ovom akcionarskom društvu, veliko interesovanje građana za priključenje na distributivnu gasnu mrežu.

Akcija „Užice-čistiji grad, pokrenuta je pre nekoliko godina, kako bi što veći broj domaćinstava počeo da koristi gas, „ekološki i ekonomski prihvatljiv energent“ i da se na taj način smanji broj individualnih ložišta koja tokom grejne sezone za grejanje koriste fosilna goriva čijim se sagorevanjem oslobađaju emisije štetnih gasova i uzrokuje zagađenje vazduha. O tome da li je i koliko gasifikacija Užica uticala na smanjenje aerozagađenja u gradu, Milan Sekulić, direktor „Užice-gasa“ navodi:

– Činjenica je da su dosadašnjom gasifikacijom Grada već značajno smanjene količine fosilnih goriva, uglja, mazuta i lož ulja, čijim sagorevanjem se oslobađa velika količina ugljen dioksida(CO2) i nezdravih čestica. Ako pretpostavimo da je svaki novi korisnik gasa u proseku minimalno koristio pet tona uglja u grejnoj sezoni, da je većina škola i vrtića koristila ugalj kao energent, da su i neke kotlarnice JKP „Gradska toplana“ takođe, koristile ugalj kao energent, a većina mazut, dolazimo do podataka da bi u toku 2021. godine, da nije bilo gasifikacije, sagorelo preko 18.000 tona uglja i oko 5- 6.000 tona mazuta.

Sagorevanjem ovih količina uglja i mazuta emitovalo bi ogromnu količinu štetnih gasova i čestica. Supstitucija ovih goriva sa, takođe, fosilnim gorivom, zemnim gasom, koji je u osnovi metan sa malim primesama drugih hemijskih elemenata koji ima minimalnu emisiju ugljendioksida i koji se zbog toga smatra ekološkim energentom, značajno je smanjeno emitovanje štetnih gasova i čestica u atmosferu.

Milan Sekulić, direktor „Užice gas“ AD Užice: Do sada je zajedno sa priključcima izgrađeno 199.162 metra distributivne gasovodne mreže

Zemni gas je proglašen energentom 21- og veka

Upravo zbog smanjenja aerozagađenosti na globalnom nivou, zemni gas je proglašen energentom 21- og veka s obzirom da jedino on može da zadovolji uslove za održivu budućnost, odnosno, da Energija, Ekonomija i Ekologija (EEE) predstavljaju trodimenzionalni, jedinstveni problem održivog razvoja čovečanstva.

Razvoj energetike i posledice na životnu okolinu danas se moraju posmatrati u svetskom okruženju, jer se uticaji prenose i van lokalnih i državnih granica, pa čak i i kontinenata. Svaka akcija koja podstiče supstituciju grejanja zemnim gasom ima značajnu ulogu u smanjenju aerozagađenosti pa tako i akcija „Užice-čistiji grad“ .

Svaki građanin koji želi da svoj objekat priključi na distributivnu gasnu mrežu „Užice gas“ – a, potrebno je da dođe u prostorije ovog distiributera gasa čije se prostorije nalaze  u Sevojnu, ulica Prvomajska bb, u krugu MPP „Jedinstvo“ i tu će dobiti sve potrebne informacije o načinu kako to i da učini.

Dalja izgradnja distributivne gasovodne mreže

Prema rečima Milana Sekulića, u Užicu trenutno ima 2.596 korisnika gasa kao energenta, od čega su 2.499 fizička, a 97 pravna lica. Do sada je zajedno sa priključcima izgrađeno 199.162 metra distributivne gasovodne mreže.

Za ovu godinu planirano je da bude izgrađeno još 8.530 metara distributivne gasovodne mreže, plus priključci u meri koliko bude interesovanje građana. Inače, projektovana dužina, na osnovu projektne dokumentacije i dobijenih građevinskih i energetskih dozvola, na teritoriji Grada je 174.100 metara distributivne mreže, kasnije su urađena još dva projekta, Užice-Drijetanj (Bela Zemlja) sa projektovanom dužinom distributivnog gasovoda od 26.630 metara i Užice-Zlakusa sa projektovanom dužinom distributivnog gasovoda od 13.550 metara. Do sada je zajedno sa priključcima izgrađeno 199.162 metara mreže.

„Užice-čistiji grad“: Cena gasa u Užicu

Što se tiče cena gasa za javno snabdevanje potrošača u Užicu ona se nije menjala od 2017. godine i iznosi 33,21 din/m³ što je među najnižima u Srbiji, odnosno, „Užice gas“ je po ovoj ceni na 29. mestu od 31 najpoznatijeg javnog snabdevača prirodnim gasom u Srbiji.

Prema rečima Sekulića, za sada nema nikakvih nagoveštaja kada će se i pod kakvim uslovima cena menjati. Neizvesnost oko cena i sigurnost snabdevanja dodatno je iskomplikovano posle izbijanja rata u Ukrajini.

Inače, cene svih distributera su različite i prema rečima Sekulića, do njih se dolazi na osnovu metodologije o određivanju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje (sl. glas. RS75/14,105/16,108/16) koju u skladu sa ovlašćenjima definisanim Zakonom o energetici, donosi Agencija za energetiku Republike Srbije.

U prošlogodišnjoj akciji urađeno je preko 530 priključaka. Cena priključka na distributivnu gasnu mrežu AD „Užice gas“ na području grada Užica ranije je koštala za građane 780 evra sa PDV- om.

Za UžiceMedia ranije je o aerozagađenju govorio dr Milutin Đuričić navodeći i primere iz sveta za rešavanje problema i smanjenje aerozagađenja. Među glavne aerozagađivače centralne gradske zone Užica mogu se ubrajati: emisije kotlarnica i individualnih kotlarnica i ložišta, motornih vozila, kao i nepovoljni metereološki uslovi i veoma česta pojava temperaturnih inverzija uz visok atmosferski pritisak.

Pogledajte i druge tekstove UžiceMedia iz serijala Kad (ne) zdravo udahneš.

„Užice gas“ AD Užice

Akcionarsko društvo Užice-gas je osnovano 2007. godine u Užicu.  Akcionari i osnivači su Grad (opština) Užice i „Jedinstvo“. Osnovne delatnosti akcionarskog društva su:

  • Izgradnja gasovoda
  • Distribucija prirodnog gasa
  • Upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas
  • Trgovina na malo prirodnim gasom za potrebe tarifnih kupaca
Cena gasa u Užicu se nije menjala od 2017. godine (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Hroniku kovid – 19 tokom marta možete pogledati na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

Najvažnije servisne informacije u Užicu možete pogledati OVDE.

- Advertisement -