Užice uvodi informacioni sistem „Sistem 48“, kojim se uspostavlja mehanizam direktne komunikacije građana sa gradskim upravama, gradskom opštinom Sevojno, javnim preduzećima, javnim službama i drugim pravnim subjektima čiji je osnivač Grad Užice.

Građani će za komunalni ili drugi problem moći da se obrate putem telefona, SMS poruka, e-mail, android aplikacije, popunjavanjem elektronskog formulara na zvaničnom sajtu Grada ili neposredno u Uslužnom centru i mesnim zajednicama.

Užičani će imati pravo da u roku od 48 sati dobiju odgovor na pitanje ili prijavu kojom su ukazali na problem ili u kojoj je fazi rešavanja. Odgovori će biti dostavljeni glavnom operateru „Sistem 48“ i biće objavljeni na sajtu grada.

Gradska skupština je nedavno donela odluku o uvođenju „Sistem 48“, a očekuje se i uputstvo o njegovoj tehničkoj primeni koje donosi Gradsko veće Užica. Aplikacija je u fazi testiranja, a u lokalnoj samoupravi očekuju primenu sistema tokom septembra.

- Advertisement -