Danas se obeležava Međunarodni dan porodice. Svi koji se bave porodicama, nezavisno da li su pojedinci ili organizacije, imaju zadatak i obavezu da svojim zalaganjem osnaže porodice, obezbede poštovanje njihovih različitosti i utiču na informisanje javnosti o problemima sa kojima se porodice širom sveta suočavaju. SOS Dečija sela Srbija i Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) fokus svog rada i angažovanja stavljaju upravo na decu i porodice iz cele Srbije, sa snažnom željom da doprinesu unapređenju položaja i poboljšanju kvaliteta njihovog života.

U našoj zemlji postoji značajan broj socijalno-ugroženih porodica, koje žive na rubu siromaštva. Pandemija koronavirusa, sa kojom smo globalno suočeni u proteklih godinu dana, dodatno je otežala uslove života porodica sa niskim socio-ekonomskim statusom, uzrokujući nove poteškoće kako na ekonomskom, tako i na psihološkom planu. Postojeća kriza produbila je nejednakosti na svim nivoima (u primanjima, pristupu obrazovanju, zdravstvu, tržištu rada, adekvatnim i pouzdanim informacijama).

Upravo vreme pandemije dovelo je do pojačane potrebe porodica za podrškom i dodatno istaklo važnost usluga socijalne zaštite, posebno na lokalnom nivou. Programi preventivnog karaktera postali su važniji nego ikada, kao i potreba da se pronađe mehanizam u okviru sistema socijalne zaštite kojim bi se obezbedila psiho-socijalna, savetodavna i materijalna podrška porodicama, a sve u cilju prevencije siromaštva, diskriminacije ili izmeštanja dece iz porodice.  

„SOS Dečija sela Srbija kroz svoje centre za podršku porodici u Beogradu i Nišu, a uskoro i u Kraljevu, radi na osnaživanja roditeljskih kapaciteta i sprečavanja izdvajanja dece iz porodice. Rad sa porodicama je prilagođen njihovim individualnim potrebama. Naši saradnici ih posećuju u domovima gde žive, a na raspolaganju su im i prostorije centara u kojima pružamo savetodavnu i edukativnu podršku i realizujemo različite radionice i obuke namenjene kako deci, tako i roditeljima.

Važan segment našeg rada predstavlja i povezivanje porodica sa drugim ustanovama u lokalnoj zajednici, što značajno doprinosi njihovoj integraciji u društvenu zajednicu. Stvarajući odnos povezanosti i poverenja gradimo čvrst temelj za postizanje pozitivnih promena u porodici i na taj način preveniramo izdvajanje dece iz bioloških porodica,“ – rekla je Vesna Mraković Jokanović, nacionalna direktorka organizacija SOS Dečija sela Srbija, ističući da dugoročna strategija SOS Dečija sela Srbija predviđa sprovođenje različitih programa i intervencija za zaštitu i podršku dece i mladih bez roditeljskog staranja, kao i porodica u riziku.

„U tom cilju udružujemo snage sa drugim organizacijama i institucijama, uključujući i privatni sektor, kako bi pružili mogućnosti za dalje unapređenje i poboljšanje brige i podrške deci, mladima i porodicama kojima je takva podrška preko potreba,“ – ističe Mraković Jokanović.

„Porodica bi trebalo da bude najbolje mesto za odrastanje svakog deteta, pružajući mu sigurnost, podršku i podsticajno okruženje za razvoj. Svako dete zaslužuje najbolje moguće uslove za život bez obzira na to gde je rođeno, u kojoj porodici živi, u kom gradu ili delu Srbije. Solidarnost sa onim najslabijim i najranjivijim je suštinska vrednost naše organizacije koja povezuje preko 100 udruženja iz cele zemlje sa misijom da učinimo život svakom detetu boljim,“ – rekao je Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu Srbije, navedeno je u saopštenju Fondacije SOS Dečje selo Srbija.

Detaljnije informacije o radu SOS Dečija sela Srbija možete pronaći na: www.sos-decijasela.rs, dok se sa radom Mreže organizacija za decu Srbije možete upoznati na: www.zadecu.org.

Hroniku kovid -19 u Užicu i ostalim opštinama Zlatiborskog okruga možete pogledati u tekstu UžiceMedia.

Hroniku kovid -19 tokom aprila možete pogledati na UžiceMedia.

A aktuelne podatke za Srbiju možete videti na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -