U „Službenom glasniku RS“ objavljeni su usklađeni dinarski iznosi akciza sa rastom potrošačkih cena u prethodnoj godini, a koji će se primenjivati od 1. februara ove godine. U skladu sa Zakonom o akcizama, Vlada je objavila nove dinarske iznose akciza uskladene sa rastom potrošačkih cena u 2018. godini, a novi iznosi odnose se na naftne derivate, alkoholna pića, kafu…

Kada je reč o derivatima nafte, usklađeni nivo akciza za olovni benzin iznosi 59,58 dinara po litru, a za bezolovni 56,04 dinara po litru. Akciza na gasna ulja je 57,63 dinara po litru, za kerozin 67,17 dinara po kilogramu, a tečni naftni gas 43,76 dinara po kilogramu.

U kategoriji alkoholnih pića, usklađeni iznos akciza na rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda je 132,36 dinara po litru. Na spisku su i rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina (337,29 din /lit.), ostala jaka alkoholna pića (216,68 din/lit.), niskoalkoholna pića (22,41 din./lit.) kao i pivo, za šta akciza iznosi 25,61 dinara po litru.

Akciza za neprženu kafu iznosi 90,09 dinara po kilogramu, za prženu kafu 112,60 dinara, dok će ljuspice i opne od kafe „vredeti“ 123,86 dinara po kilogramu.

Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta ima akcizu od 4,32 dinara po mililitru, a cigare i cigarilosi 23,73 dinara po komadu.

Dinarski iznosi akciza na cigarete iz uvoza i na cigarete proizvedene u zemlji ne usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini.

Odlukom su usklađeni iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti za gasna ulja koja se koriste, na primer, kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari (48,56 din/lit.), za grejanje i kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije.

- Advertisement -