Skupština opštine Čajetina na 42. sednici usvojila Odluku o budžetu za 2020. Godinu. Prihodi i primanja sa planiranim prenetim sredstvima, rashodi i izdaci, planirani su u iznosu od 2.07 milijardi dinara. Na osnovu usvojenog budžeta, tekući rashodi planirani su u iznosu od 1.23 milijarde dinara, što čini 59,18 % od ukupno planiranih rashoda budžeta.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 762 miliona dinara što čini 36,73% od ukupno planiranih rashoda, dok su izdaci za otplatu glavnice duga planirani u iznosu od 85 miliona dinara što čini 4,09 % od ukupno planiranih rashoda budžeta. Na ovoj sednici doneta je odluka o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta, a imenovani su i novi članovi Komisije za otuđenje građevinskog zemljišta.

Data je saglasnost na izmene programa poslovanja i finansijskog plana JP Gold gondola Zlatibor. Skupština je usvojila zaključak da ubuduće sportski klubovi dostavljaju izveštaje o radu kao i programe rada.

UŽICE: Večeras javna rasprava o predlogu budžeta

Javna rasprava o predlogu odluke o budžetu Grada Užica za 2020. godinu održaće se večeras, u petak, 6. decembra 2019. godine, sa početkom u 17 časova, u Velikoj sali Gradske kuće.

U  predlog prihoda i rashoda budžeta Grada Užica za 2020. godinu su uključeni do sada pristigli predlozi i sugestije.

- Advertisement -