Dvadesetu, jubilarnu izložbu iz serijala „Skupovi“ pod nazivom „Ćutljivi“, Miša Filipovca prirediće užički Narodni muzej.

U predgovoru kataloga je napisano: „U crtežom iskonstruisanim „kolorisanim prazninama“, u kojima autor teži da postigne iluzije dramatike odnosa unutar kompozicije, u suštini se nalazi izvesno „neonadrealistično“ osećanje smisla „vizuelnih spojeva“ odnosno namera postizanja punog efekta „nestvarnosti prostora“ u kome se mogu odigrati čitave drame proizašle iz životne nemogućnosti potpunog snalaženja u vremenu kome se pripada. Postoji i težnja ka oslobađanju oblika od „dominacije“ crteža i to baš isticanjem materijalne fluidnosti forme koja je postignuta pre grafičkim nego pikturalnim sredstvima. Tako je Filipovac, nasuprot ranije postojećem principu utišavanja naglasio „kinetičnost elemenata“ koja nije samo sugerisana veštim aranžiranjem „fasadnih sklopova“ već sasvim logičnim, konstruktivno funkcionalnijim spojevima oblika nastalih na postavljenom sistemu pogleda kao vizuelnih spojeva.” (A. Ciganović, izvod iz predgovora kataloga izložbe)

Filipovac je rođen 1987. godine u Bajinoj Bašti. Umetničku školu završio je u Užicu 2006. godine, smer konzervator kulturnih dobara. Diplomirao 2010. godine (odsek zidno slikarstvo) na Filološko –  umetničkom fakultetu u Kragujevcu, u klasi profesora Zorana Ivanovića kao student generacije. Master studije je završio 2011. godine. Zaposlen na predmetu crtanje, crtanje i slikanje kao asistant FILUM-a, Kragujevac.

Član ULUS-a od 2012. godine. Živi, radi i stvara na relaciji Beograd – Kragujevac. Doktorant na ALU u klasi Vladimira Veličkovića i FPU Beograd.

Do sada je nastupao devetnaest puta samostalno i više od devedeset puta na grupnim i međunarodnim izložbama. Njegova dela se nalaze u privatnim kolekcijama, muzejskim zbirkama i državnim institucijama. Više puta nagrađivan.

Izloba je, 23. avgusta, četvrtak, u 19 sati, Narodni muzej Užice.

- Advertisement -