Lokalne samouprave vode evidenciju o broju dece koja su u uzrastu za upis u osnovnu školu i na osnovu toga obaveštava roditelje, odnosno staratelje i školu. Za roditelje koji decu ne upišu na vreme u školu a da pritom nemaju opravdani razlog sledi kazna od 5.000 do 100.000 dinara.
Školske 2018/19. godinu upisuju se deca rođena od 1. marta 2011. do 28. februara 2012. godine. Odabir škole vrši se u zavisnosti od teritorije koju obuhvata područje škole, a svaka osnovna škola dužna je da upiše sve buduće prvake s područja koje joj je dodeljeno. Postoji mogućnost da škola upiše i učenike s područja nekih drugih škola, ali samo uz zahtev roditelja i ukoliko to dozvoljavaju kapaciteti škole.
Da biste upisali dete u prvi razred osnovne škole, potrebno je da donesete izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o pohađanju predškolskog programa, koje će vam izdati predškolska ustanova, dokaz o lekarskom pregledu deteta, koji će izdati pedijatar, dokaz o prebivalištu deteta, koji će vam izdati opština ili policijska stanica. Sva ova uverenja za potreba upisa u školu izdaju se besplatno. Sistematski pregled dece sastoji se od nekoliko pregleda, ali i provere vakcinalog statusa i vakcinacije. Zatim pedagog i psiholog škole testiraju decu.
Prema statističkim podacima 2015. godine je upisano 68.740 đaka prvaka, ta brojka je 2016. godine bila 69.962, u 2017. godini je iznosila 68.068, a ove ,2018. godine, prema očekivanim rezultatima trebalo bi da na teritoriji Republike Srbije bude upisano 65.510 dece.

- Advertisement -