Ovaj Plan, koji obuhvata period do 2021. godine, sadrži jasno definisane elemente, faze i realizaciju plana što sve treba da podstakne veće uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava koja se u budžet prikupe po ovom osnovu.

Ostvarivanjem planiranih aktivnosti realizovaće se, pored boljeg i kvalitetnijeg informisanja građana, i uspostavljanje razvijenog i primenjivog mehanizma konsultacija građana i njihovog aktivnog učešća, a sve do stvaranja boljih uslova za popis imovine, naplatu poreza i budžetiranje prikupljenih sredstava.

Na ovoj, 90. sednici Veća, saglasnosti su date Bioktošu i Niskogradnji na izmene programa poslovanja, zatim je prihvaćen predlog odluke o naknadi dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice i usvojene su izmene odluke koja reguliše režim saobraćaja na delu trase Ćirine pruge od Turice do Stapara.

- Advertisement -