Kako je saopšteno iz kancelarije ombudsmana, dokument je dostavljen radi dobijanja dodatnih sugestija na konačan tekst sporazuma koji će biti naknadno potpisan „u cilju zajedničkog interesa obostrane saradnje i sveobuhvatnog evidentiranja napada i pritisaka na novinare i medijske radnike, a zbog potrebe uspostavljanja efikasnijeg mehanizma zaštite njihove bezbednosti“.

„Platforma će doprineti i delotvornijem postupanju nadležnih državnih organa u slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara, a na izradi metodologije prikupljanja, verifikacije, klasifikacije, analize i prezentacije podataka o ugrožavanju bezbednosti novinara angažovaće se Radna grupa sastavljena od tima stručnjaka iz reda novinara, medijskih radnika, predstavnika ombudsmana i relevantnih stručnjaka“, stoji u saopštenju.

Iz institucije ombudsmana su podsetili da u Srbiji ne postoji jasna slika kako se različiti napadi na novinare definišu, što, kako se navodi, dovodi do situacije da svako tumači i evidentira napade na svoj način: i tužilaštva, i sudovi, i policija, kao i novinarska udruženja i nevladine organizacije.

„Definisanjem pojmova i evidencijom napada na novinare na osnovu tih pojmova na onlajn platformi, dobili bismo jedinstvenu i preciznu evidenciju svih oblika pritisaka i napada na novinare u Srbiji“, dodaje se u saopštenju.

Autor: Beta 

- Advertisement -