Na konkursu Ministarstva za zaštitu životne sredine Grad Užice dobio je 1,2 miliona dinara uz učešće grada od 554.000 dinara. Od tog novca biće nabavljeno 13 050 sadnica javora za pošumljavanje tri parcele u Velikom parku i dve na Belom groblju.

Pošumljavanje će biti u oktobru i novembru na parcelama gde se 2012.godine osušila šuma.

Ivan Stanisavljević, zamenik gradonačelnika Užica

Ovo je od velikog značaja za naš grad jer ćemo podizanjem novih zasada imati koristi u zaštiti zemljišta od erozije i prečišćavanju vazduha u zimskom periodu. Pošumljavanje će biti sadnicama javora starosti od godinu dana sa zaštićenim korenovim sistemom, – rekao je Ivan Stanisavljević, zamenik gradonačelnika Užica.

Sadnice će biti nabavljene iz Semenskog centra u Požegi JP “Srbija šume”, a u planu je da Grad i u narednoj godini konkuriše za sredstva kod Ministarstva za zaštitu životne sredine za novih 10 hektara.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine ukupno je za ovu godinu opredilo 41 milion dinara za pošumljavanje u lokalnim samoupravama, od kojih je devet miliona ostalo neiskorišćeno jer nije bilo dovoljno projekata.

Dunja Đenić, članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine

Dunja Đenić, član Gradskog veća za zaštitu životne sredine podsetila je na mere koje grad poslednjih godina realizuje za smanjenje aerozagađenja.

Ova akcija pored mera energetske efikasnosti i konverzije kotlarnica to dodatno podspešuje.

Primera radi jedno drvo godišnje proizvede 145 kilograma kiseonika što je dovoljno za život dva odrasla čoveka.

- Advertisement -