Lokalni mediji će do 8. marta, do kada je Konkrus otvoren moći da konkurišu sa projektima kojima će doprineti istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Užica. A teme su i ove godine različite, od „podizanja kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Užica za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije“, navodi se u raspisanom javnom Konkursu.

Najmanji iznos sredstava koji se ove godine odobrava po projektu iznosi 30.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava je 4.500.000,00 dinara, navodi se Konkursu, koji je raspisao Grad Užice za 2021. godinu.

Grad Užice raspisao konkur za sufinaniranje medijskih projekata (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

U Užicu trenutno radi preko 15 lokalnih i regionalnih medija, dve televizije od kojih je jedna regionalna, tri radija od kojih je jedan regionalni, izlaze jedne lokalne novine i postoji desetak portala.

Za ovu priliku pomenimo jedno ranije istraživanje o gledanosti, slušanosti i čitanosti medija u Užicu, koje su sprovodile pojedine organizacije poput BIRN-a i Fondacije Slavko Ćuruvija. Istraživanje ukazuje na to da građani Užica veće poverenje iskazuju prema izveštavanju lokalnih medija u odnosu na nacionalne, što nije svojstveno drugim sredinama. Prema istraživanju, građani Užica imaju poverenja u lokalne medije, ali i primedbe na profesionalizam lokalnih novinara. Istraživanje je pokazalo da čak 90 odsto Užičana ne zna da grad sufinansira lokalne medije, dok više od polovine ispitanika nije uopšte informisano o privatizaciji medija, a samim tim ni o rezultatima privatizacije. Trećina ispitanika smatra da su mediji pod uticajem političkih i nekih drugih interesa.

Hroniku Kovid -19, sa najnovijim podacima u februaru u Užicu i ostalim opštinama Zlatiborskog okruga, možete pogledati na linku UžiceMedia.

A aktuelne podatke za Srbiju možete videti na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -