Više od 5,1 milion beba rođeno je u Evropskoj uniji 2016. godine, saopštio je danas Eurostat.
U osam od 28 država članica EU većina dece rođena je u vanbračnim zajednicama, dok je u ostalim zemljama članicama dve trećine beba rođeno dok su im roditelji u braku.
Sa šest vanbračnih među deset rođenih beba, Francuska prednjači u EU – sa 59,7 odsto dece rođenih van braka. Slede Bugarska i Slovenija sa po 58,6 odsto vanbračne dece, pa Estonija, Švedska, Danska, Portugalija i Holandija – sve sa više od 50 odsto.
S druge strane, podaci Eurostata pokazuju da je u Grčkoj svega jedna desetina beba došla na svet u vanbračnim zajednicama, a svaka peta u Hrvatskoj i Kipru, dok je u Poljskoj taj procenat 25 odsto. Svaka treća beba rođena van braka beleži se u Litvaniji, Italiji, Rumuniji i Malti.
Poredeći sa 2000. godinom u svim zemljama Unije beleži se porast broja dece rođene u vanbračnim zajednicama.
Posmatrajući države koje nisu članice EU najveći procenat vanbračne dece je na Islandu, skoro 70 odsto, u Norveškoj 56 odsto, Švajcarskoj oko 24 odsto, a Lihtenštajnu 22 odsto.
Navode se još i podaci za Srbiju, gde je svako četvrto dete došlo na svet a da mu roditelji nisu u braku, kao i za Makedoniju – 12 odsto i Tursku – skoro dva odsto.

- Advertisement -