Organizatori kažu da bi i ove tribine trebalo da motivišu građane da aktivno učestvuju u društvenom životu i kreiranju politike i preuzmu odgovornosti za život zajednice i perspektivu zemlje. Tribinu su vodili istoričar mr Dragan Krsmanović i Ivana Parlić koja je rekla da manipulacije nema bezi nas i da su mediji slika jednog društva. Mediji utiču na percepciju stvarnosti, rekla je Parlić i istakla potrebu osvešćivanja od medijske manipulacije s obzirom na internet i more informacija kojima su ljudi zapljusnuti. 

Smatram da je najveći problem što mediji zapostavljaju svoju obrazovnu funkciju. Građani dolaze u situaciju da ne razumeju svoju ulogu u procesu medijske manipulacije i ova tribina je prilika i poziv građanima da razmisle o svojoj ulozi u ovom procesu, odnosno razluče da li veruju ili misle – kaže Parlić i dodaje da građani mogu da utiču na  medije svojim kritičkim pristupom koga kako kaže nema dovoljno u našem društvu.

Ivana Parlić i Dragan Krsmanović na tribini u Užicu

Između ostalog ona je govorila o tehnikama medijske manipulacije uključujući preusmeravanje pažnje. Na pitanje o zakonitosti rada medija ona dodaje da „nije sigurna koliko se mediji pridržavaju zakonitosti u radu, niti postoje sankcije za ovakva ponašanja.

Istoričar Dragan Krsmanović govorio je o primerima medijske manipulacije i zloupotrebe moći medija i sopstvenim iskustvima.

U istoriji imamo niz primera da su se vojnici povukli sa bojnog polja verujući da su izgubili bitku, a da ona nije bila izgubljena. Samo su poverovali da jeste. U svakodnevnom životu često steknemo utisak o nečemu i taj utisak je različit od onoga što je materijalna istina, odnosno šta se u stvari dešava i ključna je uloga medija u tome – kaže Krsmanović koji je na tribini govorio o istorijskom aspektu i donosiocima političkih odluka navodeći primere iz SAD kako se političke odluke spuštaju na medijsku mašineriju.  

– Suština je odbiti namere kreatora ovakvih manipulacija i medija. Mala grupa ljudi koja vlada informacijama želi da na ovaj način obeshrabri sve da se uključe u društveni život i utiču na donošenje odluka. Prihvatanjem ovakvog položaja mi dezertiramo iz svog prirodnog ambijenta, jer je čovek političko biće i kao takav on brine za celu zajednicu ne samo za svoje sebične interese – navodi mr Krsmanović uz reči da moramo prepoznati mašineriju koja nema veze sa novinarstvom i u službi je određene politike.

Građani su na tribini postavljali pitanja, a pojedini konstatovali da se izgubila hrabrost i borbenost u medijima i društvu da se čovek izbori i sačuva sebe. Rečeno je da sistem voli čoveka koji se zabavlja i koji je pasivan posmatrač društvenih procesa. Njegov psihološki profil je jako bitan za manipulaciju kojoj je izložen. Kao reči koje se upotrebljavaju u procesu zamagljivanja stvarnosti između ostalih upotrebljavaju se reči progres, napredak, globalizacija, kontraverzni biznismen, strani investitor…           

- Advertisement -