Trg partizana je remek delo evropske arhitekture 20. veka, navodi Zeleno-levi front i upozorava javnost da je gradska vlast pokrenula postupak izrade Plana detaljne regulacije na krajnje netransparentan način i bez konsultacija sa građanima i stručnom javnosti.


Saopštenje užičkog odbora Zeleno-levog fronta prenosimo u celosti:


„Zloupotreba ovako bitnih odluka svakom dobronamernom Užičaninu izaziva sumnju u namere garniture na vlasti, posebno kada se u obzir uzme kulturno-istorijski značaj centralnog užičkog trga, kao i privrženost svakog građanina ovoj lokaciji. Trg partizana je remek delo evropske arhitekture 20. veka, tačka okupljanja svih Užičana i stožer urbanog identiteta grada koji štetočinska vlast godinama unazad menja plasiranjem nakaradne SNS estetike.

Nije sporno da je potrebno sprovesti rekonstrukciju i uređenje čitavog trga, ali smatramo da je nedopustivo da se to radi bez poštovanja zakonske procedure, učešća građana i stručne javnosti.


Odlukom Skupštine grada od 22. februara ove godine o pristupanju izradi PDR-a „Trg partizana, deo evidentirane prostorne kulturno-istorijske celine Slanuša – Trg partizana – Ulica Dimitrija Tucovića“ nisu određene čak ni okvirne granice plana, parcela na kojoj se nalazila stara pošta izuzeta je iz obuhvata plana, traži se način za dodatno „korišćenje prostora“, a rok za izradu nacrta plana je samo šest meseci, što dodatno umanjuje mogućnost adekvatnog učešća građana u procesu izrade. Sve navedeno ukazuje na to da je izrada PDR-a samo puko zadovoljavanje forme, a da je mali broj moćnika već doneo odluku o tome kako će trg izgledati.


U „Planu generalne regulacije – Užice centralni deo“ navodi se da „ambijentalna celina Slanuša – Trg partizana – deo Ulice Dimitrija Tucovića predstavlja dobro pod prethodnom zaštitom koje će u narednom periodu biti evidentirano” i da je „u proceduri utvrđivanja nepokretnog kulturnog dobra – prostorno kulturno istorijske celine odnosno spomenika kulture.“

Dalje se navodi “da je za detaljniju razradu potrebno uraditi Elaborat o zaštiti trga, koji bi obuhvatio procenu istorijske, kulturne, estetske vrednosti i dao odgovarajuće mere zaštite“. Elaborat o zaštiti trga ne postoji niti je njegova izrada predviđena odlukom o izradi PDR-a, što je u suprotnosti sa odredbama plana višeg ranga, a samim tim nezakonito.


Od lokalne vlasti zahtevamo da u potpunosti ispoštuje zakonsku proceduru, da uz podršku nadležnih institucija kulture i uz učešće stručne javnosti izradi Elaborat o zaštiti trga, kao i da u obuhvat PDR-a uključi parcelu na kojoj se nalazila stara pošta.

Kako gradski trg nije lična svojina grupe pojedinaca na vlasti, neophodno je da se građani uključe u postupak izrade projektnog zadatka kojim će se obrađivač voditi prilikom izrade nacrta plana. Smatramo da su jedino građani Užica merodavni da odluče šta je „racionalno uređivanje i korišćenje prostora“ centralnog trga i da je nedopustivo da se ovakve odluke donose bez njihovog učešća“, navodi u saopštenju užički odbor Zeleno-levog fronta.

Gradski trg (Arhiva Uicemedia)

Podsećamo, ranije je na sednici Skupštine doneta Odluka o izradi plana detaljne regulacije Trga partizana. Za izradu projektne dokumentacije za Trg odobrena su sredstva od 30 miliona dinara. U ovoj godini neće se izvoditi radovi na sanaciji i adaptaciji Trga već će biti donet detaljan plan čitavog projekta.

Aktuelni podaci o kovidu za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -