Reagujući na odluku da se novinarima uskrati prisustvo na konferencijama za medije Kriznog štaba, te diskusije unutar profesije u vezi sa tom odlukom, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) su uputili kratku anketu svojim članovima i članicama. Namera udruženja je bila da saznaju šta novinari misle o novom formatu obaveštavanja javnosti, koliko taj format doprinosi informisanju građana o pitanjima od javnog interesa, koliko su bili uspešni u slanju i dobijanju odgovora itd. Našu anketu, koja je sadržala pitanja sa ponuđenim odgovorima, za 24 sata popunilo je 153 članova i članica dva udruženja, koji rade u ili sarađuju sa ukupno 89 medija a od kojih je 40,7 odsto zaposleno a 59,3 odsto su frilenseri.

Javni interes?

Rezultati ukazuju na nezadovoljstvo odlukom Kriznog štaba i kvalitetom dobijenih odgovora i brigu za informisanje građana u javnom interesu. Jedno od pitanja koje smo postavili kolegama i koleginicama bilo je da li smatraju da dosadašnji način informisanja sa konferencija za štampu bez novinara omogućava profesionalno izveštavanje u interesu građana.

Rezultati ankete pokazuju da čak 95.4% učesnika smatra da su dobijene informacije uopštene i u njima nema svih podataka koji su novinarima potrebni u radu. Da format konferencija u potpunosti omogućava profesionalno izveštavanje u interesu građana smatra tek 2% učesnika ankete, a 2,6% nije moglo da proceni.

Koje su alternative?

Koleginice i kolege smo pitali i o tome kakav format pres konferencija je potreban rad blagovremenog, tačnog i objektivnog informisanja u javnom interesu. 61,4% novinara odgovorilo je da je potrebno vratiti regularne konferencije sa prisustvom novinara na licu mesta, ali obezbediti i onlajn učešće sa mogućnošću postavljanja pitanja, 28,8% da je potrebno vratiti regularne pres konferencije organizovane u skladu sa zaštitnim merama. Tek 0,7% učesnika smatra da je potrebno zadržati postojeću formu konferencije za štampu bez novinara, uz mogućnost postavljanja  pitanja putem imejila dok je 2,6% je odgovorilo da treba ukinuti pres konferencije, a da Krizni štab može informiše građane o informacijama od javnog značaja preko saopštenja i zvaničnog sajta. Ukupno 6,5% učesnika se odlučilo za opciju Drugo, odnosno da treba omogućiti onlajn konferencije sa mogućnošću postavljanja pitanja i potpitanja uživo, recimo na Zoom platformi, zbog toga što vrlo često ne dobijaju odgovore od sagovornika. Kao stalan problem ostaje to da nema dovoljno informacija na lokalnom nivou i da je jako teško doći do njih. 

Šta novinari treba da urade?

Na pitanje Kako bi novinari  trebalo da reaguju u cilju zaštite svoje  profesije  i  objektivnog informisanja građana na uvedenu praksu održavanja Konferencija za štampu bez prisustva novinara57,9%učesnika je reklo da konferencija za štampu bi trebalo bojkotovati, a prenositi samo informacije sa službenog sajta. 27% je izabralo opciju Nisam siguran šta valja činiti u ovoj situaciji

Opciju Drugo izabralo je 13,8% članova i navelo je da treba obavestiti Evropsku uniju i međunarodne organizacije, insistirati na odgovorima gde god je to moguće, prenositi samo informacije iz kredibilnih izvora, napraviti arhivu nepročitanih pitanja unutar medijske koalicije…

Da nema potrebe za  bilo kakvim reagovanjem i da je ovakav način plasiranja informacija sasvim dovoljan smatra 1,3% učesnika ankete.

Detaljan izveštaj o rezultatima ankete možete pogledati na sledećem linku: Stav novinara: Pitanja se mogu postavljati samo uživo

Novinarima potrebna zaštita komunikacije i pravna podrška

U drugoj anketi novinari su se izjasnili da im je potrebna zaštitna oprema, zaštita komunikacije i pravna podrška.

Anketa koju je Nezavisno udruženje novinara Srbije sprovelo u prvoj nedelji aprila pokazala je da je zaštitna oprema hitno potrebna novinarima za obavljanje delatnosti, a da najviše problema imaju sa dostupnošću informacija posebno onih koje potiču iz bolnica i kriznih štabova na lokalu.

Početkom aprila 2020, Nezavisno udruženje novinara Srbije sprovelo je među svojim članovima anketu koja je imala za cilj da utvrdi potrebe novinara za nesmetano obavljanje novinarskog posla, kao i najveće prepreke u njihovom radu tokom trajanja vanrednog stanja. U online anketi je učestvovalo 228 novinara iz cele Srbije.

Da bi nesmetano obavljali svoj posao u ovom trenutku, novinarima je urgentno potrebna zaštitna oprema. Za obezbeđenje rukavica, maski i dezinfikacionih sredstava opredelilo se gotovo 58% ispitanika. Potom, novinarima je pomoć potrebna u osiguravanju digitalne komunikacije (33,9% ) pa slede, pravna pomoć i podrška ( 28,4%) i psihološka pomoć (8,7%).

Ekonomska nesigurnost je najveći problem koji su novinari uočili tokom trajanja vanrednog stanja. Najviše anketiranih je izrazilo bojazan da će im nedostajati novčana sredstava za nesmetani život i rad, potom slede logistički problemi: nemogućnost korisćenja gradskog i međugradskog prevoza za obavljanje redovnog posla, nedovoljan broj akreditacija za slobodno kretanje tokom trajanja policijskog časa, pa čak i nedovoljna tolereancija kolega pri radu pod pritiskom.

Detaljan izveštaj o rezultatima ankete možete pogledati na sledećem linku: Novinarima potrebna zaštitna oprema, zaštita komunikacije i pravna podrška

Detaljnije informacije o koronavirusu u tekstu Užicemedia.

- Advertisement -