Na lični zahtev građana od 1.juna 2020. godine u domovima zdravlja Zdravstvenog centra Užice može se obaviti serološko testiranje na Sars-Cov-2, svakog radnog dana od 11-13časova, u biohemijskim laboratorijama u domovima zdravlja Zdravstvenog centra  Užice. Testiranje će se vršiti primenom brzih imunohromatomatskih testova po jedinstvenoj ceni utvrđenoj od strane Kriznog štaba Republike Srbije u iznosu od 1200 dinara.

Tekući račun je 840-17750-34 dok se u polju poziva na broj upisuje jedinstveni matični broj građanina koji se testira.

Testiranje je moguće i za strane državljane. Uplata se vrši na isti tekući račun 840-17750-34, a umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuje se broj pasoša ili broj inostranog osiguranja.

Sve primedbe građana u vezi sa serološkim testiranjem na lični zahtev, mogu biti upućene putem broja telefona 064/8522-427, navedeno je u saopštenju iz Zdravstvenog centra Užice.

- Advertisement -