Internacionalni naučno-obrazovni centar „Teslin toranj Zlatibor“ namenjen je mladima iz Srbije i regiona. Izgradnja Teslinog tornja i pratećih sadržaja upotpuniće turističku ponudu Zlatibora i Zapadne Srbije.

Pet godina nakon centrale na Nijagarinim vodopadima, u Užicu na reci Đetinji, je 1900. godine podignuta prva hidrocentrala u Evropi i druga na svetu, sa Teslinim sistemom višefaznih struja.

Nikola Tesla je rođen 10. jula 1856. u selu Smiljanu, kraj Gospića u Lici, u tadašnjoj Austrijskoj carevini (danas Republika Hrvatska), od majke Đuke Tesle, rođ. Mandić i oca Milutina Tesle, sveštenika Srpske Pravoslavne Crkve.

U Njujork se preselio 1884. godine. Vrlo brzo Tesla dolazi do epohalnih otkrića u oblasti fizike i elektrotehnike: otkriva naizmeničnu struju, obrtno magnetno polje, indukcioni motor, transformator, struje visoke frekvencije, radio i telekomandu radio talasima.

Nikola Tesla se ne zaustavlja samo na ovim istrživanjima. Slede pronalasci i patenti iz oblasti naizmeničnih struja visoke frekvencije, radio-tehnike, a izučavao je i rendgentske zrake. Pomoću rendgenskog zračenja načinio je prve snimke delova ljudskog tela, ali je i ukazao na njihovo štetno zračenje.

Sa preko 700 patenata uz Faradeja, Tesla se smatra najvećim pronalazačem u istoriji nauke. U njegovu čast jedinica za jačinu magnetne indukcije nosi njegovo ime – tesla (T).

Potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Opštine Čajetina i Naučno-obrazovne fondacije „Teslianum“, je u subotu, 13. juna u 11 časova, u hotelu Tornik na Zlatiboru, u sali „Meeting room 2“.

Zlatibor, 13. jun 2020. godine

Potpisan je Memorandum o razumevanju kao najava svetskog projekta – „Teslin toranj“ između Opštine Čajetina i Naučno-obrazovne fondacije Teslianum.

Jedinstvena svetska atrakcija „Teslin toranj“ deo je celine u okviru koje će se nalaziti naučno-obrazovni centar i muzej institut kao i mesto koje će nuditi brojne elemente internacionalnih, zabavnih, rekreativnih sadržaja za sve stanovnike Zlatibora ali i turiste koji budu dolazili.

Osnivač fondacije Teslianum je direktor Dino parka, u čije ime se novinarima na konferenciji obratila Slavica Marić, menadžerka.

– Ciljevi fondacije su obeležavanje imena i stvaralaštva Nikole Tesle, unapređenje turističke prepoznatljivosti Zlatibora kao i obogaćivanje turističke ponude Srbije uopšte, podsticanje regionalnog razvoja, briga o deci i mladima. Teslin toranj predstavljaće samo simbol obrazovnog centra,- istakla je Marić, PR menadžerka Dino parka.

Opširnije o potpisivanju Memoranduma u tekstu Opštine Čajetina.

- Advertisement -