Taktilna staza za slepe i slabovide osobe predstavlja i način da se pokaže razumevanje i podrška osobama sa invaliditetom
.


Dragana Dučić, predsednica Međuopštinske organizacije Saveza slepih Srbije Užice kada govori o borbi osoba sa invaliditetom ističe da ne moraju da žmure, već samo da prošetaju sa članovima udruženja i na taj način, korak po korak, iskažu važnost svakodnevne brige i pomoći a ne samo jednog dana u godini.

Dragana Dučić (Foto: UžiceMedia)

Upravo taktilne staze ali i mnoge druge stvari Užice svrstavaju među gradove koji brinu o osobama sa invaliditetom. Uvek ima prostora za unapređenje, naročito u oblastima školovanja i zapošljavanja, – naglasila je Dučić.


Ona je dodala i da u Udruženju organizuju brojne radionice i takmičenja, jer je i to jedan od načina da zajedniči istraju ukazujući na svoje potrebe. Od prava koja bi želeli da imaju su ozvučeni autobusi, da više čitaju i pišu Brajevim pismom, da imaju manje barijera sa kojima se suočavaju svakoga dana.


Taktilna staza, druge aktivnosti, proglas


Nedavno, povodom Dana belog štaba Savez slepih Srbiji upućen je proglas u kome je ukazano na brojne probleme sa kojima se svakodnevno susreću slepe i slabovide osobe u našoj zemlji.


Korisnici belog štapa suočavaju se sa problemom nepristupačnog okruženja, što uključuje ne samo pristup javnim objektima, već i pristupačnu saobraćajnu infrastrukturu i nedostupne trotoare.


Beli štap predstavlja simbol slobode, nezavisnosti, samostalnosti i poverenja, jer omogućava slepoj osobi da se kreće slobodno i sigurno.

Dragana Dučić (u sredini), Slobodan Grbić, član Gradskog veća i učenici Medicinske škole (Foto: UžiceMedia)


Za samostalnost slepih je i problem potpisa, odnosno korišćenja faksimila u pravnom prometu. Potrebno je što pre rešiti ovaj problem, kako bi se slepima omogućilo da njihov potpis u svim situacijama važi jednako kao i potpis ostalih građana, budući da država i svojim Ustavom garantuje ravnopravnost svih građana, pa tako i slepih.


Obrazovanje je još jedan od problema, posebno kad je reč o učenicima u inkluzivnom obrazovanju. Osnovni cilj inkluzivnog obrazovanja je da dete stekne samostalnost koja će mu omogućiti da funkcioniše nezavisno od porodice i da se ostvari kao ravnopravan član društva u kome živi.


Stvaranjem uslova za zapošljavanje slepih ostvaruje se temeljno pravo koje ima svaki čovek – pravo na egzistenciju.
Specijalna pomagala omogućavaju slepima da svoje potrebe realizuju kao i svi drugi građani, pa je zato neophodan pristup savremenim pomagalima.


Slepi i slabovide ne samo u Užicu apeluju na sve državne institucije da građanima oštećenog vida u potpunosti omoguće ostvarivanje svih prava koje im po osnovu invaliditeta pripadaju, najpre kompenzacionih prava, a posebno se zalažu za uvećanje dodatka za pomoć i negu drugog lica i za njegovo usklađivanje sa realnim troškovima života.


Celokupnu javnost pozivamo da shvati važnost podrške slepim i slabovidim osobama, da invalidnost nije stvar izbora i da je svaka podrška za slepe neizmerno značajna i potrebna.


Posmatrajte nas kroz naše sposobnosti, a ne kroz invaliditet koji imamo, jer mi želimo da budemo korisni članovi zajednice u kojoj živimo, poručili su slepi i slabovidi u svom proglasu, a mi prenosimo u tekstu – Taktilna staza

Taktilnom stazom u Ulici Dimitrija Tucovića u Užicu (Foto: UžiceMedia)

Pratite UžiceMedia i naše druge serijale kao što je „Ako pobedim sebe, pobedila sam sve“, priče žena koje se ne predaju.

O razvijanju veština osoba sa invaliditetom u Udruženju distrofičara Zlatiborskog okruga i Udruženju invalida cerebralne i dečije paralize realizuje kroz organizovanje različitih aktivnosti i manifestacija u okviru redovnih ili programskih aktivnosti, za portal je govorila Biljana Subotić.

Pored nje i Ana Đokić koja o sebi govori otvoreno, neopterećeno, optimista je, kaže voli izazove. Na pitanaja UžiceMedia odgovarala je uz poruku da osobe sa invaliditetom ne odustaju na prvim preprekama!

Aktuelni podaci o kovidu za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -