Građani kojima je potrebno kretanje u vreme policijskog časa radi pružanja medicinske pomoći bolesnim, nepokretnim i teško pokretnim licima, obraćaju se zahtevom Gradskoj upravi za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti.

Uz zahtev se dostavljaju sledeća dokumenta: rešenje o pravu na tuđu pomoć i negu, medicinska dokumentacija, lični podaci i broj telefona lica koje pruža negu, ime i prezime i adresa lica kom se pruža medicinska pomoć. Potrebno je i da se naznači vreme u toku koga se lice kreće do korisnika i nazad.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu grada Užica – uzice.rs

Zahtev sa kopijom medicinske dokumentacije se dostavlja poštom na adresu Dimitrija Tucovića 52, ili skeniranom dokumentacijom na mejl: gordana.urosevic@uzice.rs.

Građani se za sve informacije mogu javiti na telefone: 590-181 i 590-150, Gradska uprava  za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti.

Obavljanje poslova u poljoprivredi

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti poljoprivrede tokom perioda zabrane kretanja (radnim danima od 17:00-05:00 časova, vikendom – od subote u 13:00 časova do ponedeljka u 05:00 časova) svaki poljoprivredni proizvođač ima mogućnost da dođe do dozvole za za kretanje tokom ovog perioda.

Zahtev se podnosi elektronskim putem preko sajta Ministarstva poljoprivrede www.minpolj.gov.rs i može se podneti preko bilo kog računara ili prenosivog uređaja.

Na sajtu postoje detaljna upustva u vezi podnošenja zahteva, kako za biljne proizvođače, tako i za one koji se bave stočarskom proizvodnjom.

Treba  imati u vidu da je rok za odgovor na zahtev 48 sati, pa je važno da svi oni koji iskazuju neophodnost kretanja za vreme zabrane kretanja, zahtev pošalju što pre u Gradsku upravu za infrastrukturu i razvoj.

Dozvole za viđanje sa maloletnom decom

Radi kontaktiranja sa maloletnim detetom po osnovu sudske presude zahtev za kretanje u vreme policijskog časa podnosi se Gradskoj upravi za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti.

Zahtev se uz presudu dostavlja poštom na adresu Dimitrija Tucovića 52, ili skeniranom dokumentacijom na mejl: gordana.urosevic@uzice.rs.

Građani se za sve informacije mogu javiti na telefone: 590-181 i 590-150, obavestili su iz Gradske uprave za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti.

Detaljnije informacije o koronavirusu u tekstu Užicemedia.

- Advertisement -