„Užički dani“ stručni skup lekara Srpskog lekarskog društva – podružnice Užice održavaju se  4. i 5. oktobra uz učešće velikog broja predavača iz zdravstvenih ustanova u Srbiji.

Poremećaj stanja svesti i Gojaznost i dijabet sa komplikacijama su aktuelne teme o kojima  govore stručnjaci SANU, Kliničkog centra Srbije, VMA, Zdravstvenog centra Užice i Specijalne bolnice “Čigota”.

Akademik prof.dr Radoje Čolović, predsednik Srpskog lekarskog društva

Predsednik Srpskog lekarskog društva akademik prof.dr Radoje Čolović, predsednik Srpskog lekarskog društva rekao je da su ovi edukativni skupovi značajni zbog dešavanja u savremenoj medicini.

Dužnost lekara je da  prate novine i moderne metode dijagnostike i lečenja.

Kontinuirana medicinska edukacija je važna jer svake godine lekari  zbog obnavljanja licenci moraju da skupe 20-25 poena  učešćem na ovakvim sastancima, simpozijumima, kongresima i pisanjem naučnih radova, – naveo je Čolović.

Užička podružnica je prva osnovana u okviru Srpskog lekarskog društva koje ih sada okuplja 80  iz cele zemlje, a prvi „Užički dani“ održani su pre pola veka.

Dr Biljana Tomić, predsednica Srpskog lekarskog društva-podružnica Užice

Dr Biljana Tomić, predsednica Podružnice Srpskog lekarskog društva Užice navela je „važnost svih predavanja  i što se  skup održava pod pokroviteljstvom Grada Užica„.

Manifestacija je u okviru obeležavanja Dana grada sa ciljem unapređenja zdravlja građana kroz savremene metode dijagnostike i lečenja.

Ivan Stanisavljević, zamenik gradonačelnika Užica obraćajući se učesnicima rekao je da „borba za ljudski život je motiv svakoga ko se opredeli za ovu humanu profesiju koja zahteva velika moralna i etička načela, stalno stručno usavršavanje i primenu u praksi. Grad Užice će i ubuduće podržavati stručna usavršavanja koja će unaprediti razvoj zdravstva u našem regionu.“

Na „Užičkim danima“ prikazan je dokumentarni film O dosadašnjem radu Podružnice a odštampan je i Zbornik radova.

- Advertisement -