Stopića pećina se nalazi u selu Rožanstvo, zaseoku Stopići, u blizini asfaltnog puta, na levoj obali reke Prištavice, na nadmorskoj visini od 711 metara, na nekih dvadesetak kilometara od Zlatibora, a do Užica ima oko 30 kilometara.

U pisanim izvorima prvi put Stopića pećina se pominje 1901. godine. Pećina je duga 2000 metara, visine nekih 50 metara. Radi se o takozvanoj rečnoj pećini, kroz koju protiče Trnavski potok.

- Advertisement -