Evropska unija i Vlada Republike Srbije potpisale su sporazum o finansiranju zahvaljući kome će Srbiji biti obezbeđeno dodatnih 138,55 miliona evra donacija. Ova sredstva su bespovratna i biće obezbeđena u vidu grantova. Pakete pomoći, poput ovog koji je  potpisan, EU formuliše za Srbiju na godišnjem nivou. Srbija će i u narednim godinama nastaviti da prima slične pakete pomoći.

EU je u proteklih 10 godina Srbiji obezbedila podršku u vrednosti od 2,5 milijardi evra. Cilj ove podrške je da se Srbija podrži u dostizanju evropskih standarda i da se podrži modernizacija zemlje u oblastima poput reforme javne uprave, zaštite životne sredine, poljoprivrede, infrastrukture i podrške digitalnoj ekonomiji.

Najnoviji sporazum su potpisali ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i evropski komesar za susedstvo i pregovore o proširenju, Oliver Verhaji u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića i šefa Delegacije EU u Srbiji, ambasadora Sema Fabricija.

Sredstva će biti izdvojena za projekte kojima će upravljati implementacioni partneri i to pretežno u tri oblasti:

  • Konkurentnost i inovacije: Najveći deo paketa pomoći (76,5 miliona evra) biće usmeren na sektor privrede. On obuhvata podršku za unapređenje poslovnog ambijenta, podršku za povećanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća za razvoj inovacija; i pružanje značajne podrške od preko 30 miliona evra Fondu za nauku. Očekuje se da realizacijom ovih sredstava bude unapređen način na koji mala i srednja preduzeća rastu i takmiče se na tržištu; generisana radna mesta u oblasti savremenih tehnologija i inovacija; povećan naučno-istraživački potencijal; kao i da se podrži tranzicija srpske privrede naekonomiju koju karakteriše visokokvalifikovana radna snaga.
  • Vladavina prava: srpskim sudija, tužiocima i istražiteljima će podrška biti pružena u vidu savetodavnih misija u kojima će učestvovati stručnjaci iz država članica EU. Program u ovoj oblasti, ukupne vrednosti 18 miliona evra, podstaći će reforme u oblasti pravosuđa.
  • Podrška demokratiji i upravljanju: Ovaj paket obuhvata obuku državnih službenika, usklađivanje zakonodavstva sa standardima EU te ekspertizu za usvajanje najboljih evropskih praksi u oblasti upravljanja. Za ovu oblast će biti izdvojeno preko 18 miliona evra.

Ostale oblasti obuhvataju podršku za učešće u programima EU poput naučnog programa Horizont 2020 ili obrazovnog programa Erazmus+. Podrška za otklanjanje posledica prirodnih katastrofa poput poplava je takođe obuhvaćena paketom pomoći koji je potpisan.

Evropska unija je najvažniji partner Srbije: njen najveći donator (preko 2,5 milijarde evra bespovratnih sredstava u poslednjih 10 godina), najveći trgovinskih partner (65% ukupne trgovinske razmene) i najveći investitor (70% ukupnih stranih direktnih investicija).

Aktivnosti koje će biti finansirane u okviru potpisanog paketa podrške EU za Srbiju:

1. Podrška EU za upravljanje 18.173.897,00
2. Podrška za učešće u programima Unije (Erazmus, COSME, Horizont 2020) 15.876.103,00
3. EU za vladavinu prava 18.000.000,00
4. EU za civilnu zaštitu i jačanje otpornosti na katastrofe (podrška u slučaju poplava, vanrednih zdravstvenih situacija, zemljotresa) 10.000.000,00
5. EU za konkurentnost, istraživanje i razvoj, i inovacije 76.500.000,00
UKUPNO 138.550.000,00
- Advertisement -