SEOSKI VIŠEBOJ U ZLATIBORSKOM SELU JABLANICA U duhu tradicije

Manifestacija „Seoski višeboj“, po 14 put održana u zlatiborskom selu Jablanica.