SEOSKI TURIZAM U POŽEGI U domaćinstvu Mire i Uroša Đonovića u Banji Roge

Banja Roge, u najkraćem, velika šansa za razvoj turizma. Meštani tvrde da je banja bila poznata još u tursko doba.