Konferencija studenata poljoprivrednih fakulteta i viših škola, kako organizatori najavljuju, trebalo bi da bude najmasovnije okupljanje studenata ove struke i jedinstvena prilika za razmenu informacija o savremenim tehnologijama u poljoprivrednoj proizvodnji kao i afirmaciji kadrova u oblasti poljoprivrede.

Očekivanja su da će Konferenciji studenata Poljoprivrednog fakulteta na Zlatiboru prisustvovati oko 350 studenata poljoprivrednih fakulteta, zainteresovane državne institucije, kompanije i udruženja iz oblasti poljoprivrede.

Konferencija se sastoji iz dva dela, gde će u prvom, studenti kroz predavanja i radionice koje će držati stručnjaci iz poljoprivrednog sektora Srbije saznati o savremenim tehnologijama proizvodnje u poljoprivredi Srbije. 

Drugi deo konferencije rezervisan je za predstavljanje kompanija – događaj tokom koga će studenti moći da stupe u kontakt sa predstavnicima kompanija, saznaju više o njihovom poslovanju i uspehu, kao i da steknu uvid u mogućnosti obavljanja prakse u njima.

Ovo je jedinstvena prilika da se podigne nivo svesti o značaju i potencijalu poljoprivrede u Srbiji, kao i edukaciji mladih o aktuelnostima i inovacijama u poljoprivredi.

Projekat će omogućiti direktnu komunikaciju studenata i predstavnika državnih institucija, udruženja i kompanija iz oblasti poljoprivrede, jer su:

Mladi ljudi su veoma važni za razvoj moderne i konkurentne poljoprivrede, pre svega jer su spremni da investiraju u inoviranje sredstava za rad i time doprinesu povećanju produktivnosti i profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje, takođe mladi ljudi imaju interesovanja da modernizuju i unaprede svoju poljoprivrednu proizvodnju, ali često su neinformisani ili su im sredstva pomoći nepoznanica.“

Realizacijom ovog projekta, mladima će na jednom mestu postati dostupne sve informacije o savremenim tehnologijama, kao i o aktuelnostima u poljoprivredi Srbije.

Za Konferenciju su predložene aktuelne teme za razmatranje i ostvarivanje određenih aktivnosti koje su od značaja i interesa za razvoj poljoprivrede u Srbiji.

Takođe, organizatori su predvideli da predavači (kompanije) mogu samostalno da predlože određenu temu za svoje izlaganje na konferenciji.

Za Konferenciju su predložene sledeće teme:

 • Savremeni pristupi oplemenjivanju biljaka
 • Tehnike preciznog đubrenja, prskanja i setve
 • Budući trendovi u preciznoj poljoprivredi
 • Navodnjavanje u Srbiji i nove tehnologije navodnjavanja
 • Monitoring mlečnih krava
 • Savremena proizvodnja jabuke
 • Važnost marketinga i brendiranja  poljoprivrednih proizvoda
 • Savetodavni rad u poljoprivredi Srbije
 • Organska proizvodnja
 • Savremene metode u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda
 • Uticaj interneta na razvoj poljoprivrede
 • Potencijali poljoprivrede Srbije na svetskom tržištu
 • FADN – Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima
 • Kraft pivarstvo u Srbiji
 • Sekundarna proizvodnja na poljoprivrednom gazdinstvu
 • Postrojenja za proizvodnju biogasa na poljoprivrednom gazdinstvu
 • Standardi kvaliteta i njihov značaj za razvoj poljoprivrede
 • Aktiviranje proizvodnih potencijala u poljoprivredi Srbije
 • Unapređenje konkurentnosti  poljoprivrede Srbije

E- kološki problemi i zaštita okoline

Konferencija studenata poljoprivrednih fakulteta i viših poljoprivrednih škola biće održana od 22. do 24. aprila na Zlatiboru.

- Advertisement -