„Takav postupak u potpunoj je suprotnosti sa odredbama Kodeksa novinara Srbije, koje zabranjuju objavljivanje sadržaja koji mogu imati štetan uticaj, pre svega na decu, ali koje potresaju i zastrašuju i sveostale građane.

Ovakvo, krajnje neprimereno, neetičko i senzacionalističko „izveštavanje“, ne može se pravdati javnim interesom, jer ni na koji način ne doprinosi boljem infomisanju javnosti, što je osnovni zadatak medija, već se, naprotiv, time nanosi šteta i javnom interesu i novinarskoj profesiji.

Ovi mediji, suporotno Kodeksu, ne poštujuni prava i dostojanstvo žrtava zločina, osećanja članova njihovih porodica, alin i pravo na pretpostavku nevinosti osumnjičenih“, – navodi se u saopštenju Upravnog odbora Saveta za štampu.

U Upravnom odboru Saveta za štampu su predstavnici: Asocijacije medija, Lokal presa, Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Udruženja novinara Srbije.

Fotoreporteri na zadatku (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Hroniku kovid -19 tokom jula u Užicu i ostalim opštinama Zlatiborskog okruga možete pogledati u tekstu UžiceMedia.

Hroniku kovid – 19 tokom juna možete videti na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -