Predstavnici učeničkih parlamenata iz Gimnazije, Ekonomske, Medicinske i Umetničke škole inicirali su održavanje komercijalne žurke za 550 maturanata, koja je je izazavala reakcije roditelja maturanata, pa je i pokrenuta inicijativa iz Opštinskog saveta roditelja Grada Užica. Oni smatraju da je ponuđena opcija žurke finansijski nepovoljna, te da je s razlogom izazvala reakcije roditelja maturanata koji u ovom periodu imaju jako puno troškova oko svoje dece.

U inicijativi Opštinski savet roditelja Grada Užica upućenoj gradskom rukovodstvu je i predlog za preuzimanje dela troškova oko proslave maturantske žurke za oko 550 učenika četiri užičke srednje škole.

– To bi bilo oko 30.000, 00 do 35.000,00 dinara (20.000,00 dinara za DJ i 10.000,00 do 15.000,00 dinara za 10 licenciranih službenika obezbeđenja koji bi ovaj događaj profesionalno obezbeđivali), navodi Opštinski savet roditelja u inicijativi, čime bi roditelji maturanata uštedeli značajna sredstva.

Učenički parlamenti su planirali da žurka bude održana 28. maja. Predviđeno je da se po detetu izdvoji 800 dinara za žurku, dok je prethodnih godina za maturanstku žurku bilo potrebno izdvojiti od 300 do 500 dinara.

U inicijativi se dalje navodi da ne bi trebalo da se „manipuliše sa maturantima i novcem njihovih roditelja pa stoga od Vas tražimo da preduzmete mere, da se ne dozvoli bilo kakvu uzurpaciju ili manipulaciju novcem užičkih srednjoškolaca i njihovih roditelja“, saopšteno je u inicijatvi Opštinskog saveta roditelja Grada Užica, koju je potpisao prredsednik Yoran Milovanović, uz zatev da maturantska žurka protekne bezbedno .

Za danas je zakazana konferencija na ovu temu, a govoriće zamenik gradonačelnika Nemanja Nešić.

 

- Advertisement -