U obrazloženju zakona, navedeni rok se procenjuje kao dovoljan za sve učesnike da ispune svoje zakonske obaveze u postupku zamene isprava. Fizička lica koja su posedovala oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, ali i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, kako se navodi u obrazloženju, dužni su da od 5. marta 2020. godine podnesu zahtev za izdavanje isprave zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Podsetimo, svi vlasnici trebali su preregistrovati oružje do 5. marta 2019. godine i izvaditi novi biometrijski oružni list ili im je pretilo oduzimanje oružja, a za novi oružni list kada se svedu sve računice treba izdvojiti i do 27.000 dinara.

Prema nezvaničnim podacima ostalo je više od pola miliona zahteva za promenu dokumenata, a u poslednje tri godine samo 100.000 građana zamenilo je ove papire. Dnevne novine su tokom januara pisale da broj oružja koje je u legalnom posedu opada iz dana u dan, jer ljudi u Srbiji masovno poklanjaju puške i pištolje državi.

Zakon o oružju i municiji, koji je usvojen 2016. godine, predvideo je da građani koji legalno poseduju pištolje, puške i municiju zamene stare oružne listove za nove biometrijske isprave. Uveo je i niz izmena u pogledu kategorija oružja, uslova i režima za njegovo posedovanje, obaveznog lekarskog pregleda, što zadaje muke vlasnicima oružja i lovcima. Za razliku od starog, na jednom novom biometrijskom oružnom listu biće moguće registrovati i do 10 komada pušaka ili pištolja.

Za one koji ne izvrše preregistraciju predviđena je kazna koja se kreće i do 150.000 dinara. Oni koji postojeće oružne listove ne zamene novim i ogluše se o ovu obavezu, osim sa paprenom kaznom, suočiće se i sa mogućnošću da im oružje i municija budu oduzeti.

Preregistracija, veliki trošak za vlasnike oružja

Osim što za novi oružni list treba izdvojiti u proseku između 10.000 i 17.000 dinara, za vlasnika oružja problem predstavlja i to što svi moraju da pokažu potvrdu o završenoj obuci za bezbedno rukovanje vatrenim oružjem. Oni koji to nisu uradili ranije mogu ovu obuku da završe za dva dana, ali moraju i da, u zavisnosti od vrste oružja koju poseduju, plate između 6.000 i 10.000 dinara. To znači da će novi oružni list pojedince koštati i do 27.000 dinara. Lovci dodatno moraju da polažu lovački ispit koji košta 4.000 dinara.

Za novi ovi oružni list treba izdvojiti za:

– Obrazac oružnog lista 1.500 dinara
– Taksa za oružje sa neolučenim cevima 2.560 dinara
– Taksa za oružje sa olučenim cevima 5.360 dinara
– Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja 2.490-6.000 dinara
– Obuka za bezbedno rukovanje vatrenim oružjem 6.000 -10.000 dinara
– Lovački ispit (samo za lovce) 4.000 dinara


Za obuku za rukovanje vatrenim oružjem treba izdvojiti:

-Lovačka puška 6.000 dinara
-MK puška 6.000 dinara
-Pištolj 8.000 dinara
-Revolver 8.000 dinara
-Lovački karabin 10.000 dinara

- Advertisement -