Poreska uprava podseća korisnike da su rešenja o utvrđenim poreskim obavezama preduzetnicima – paušalcima dostavljena u poresko sanduče na portalu Poreske uprave

Inače, preduzetnicima – paušalcima 18. februara ističe rok za plaćanje mesečnih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za januar 2020. godine.

Za pristup portalu Poreske uprave neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat, koji izdaje pet sertifikacionih tela u Republici Srbiji (MUP, JP PTT, Privredna komora Srbije, Halcom, E-Smart Systems).

Ukoliko pristup poreskom sandučetu u ime preduzetnika – paušalca vrši drugo lice, poreski obveznik je dužan da to lice ovlasti, navedeno je u saopštenju.

Poreska uprava podseća preduzetnike paušalce da ukoliko do sada nisu preuzeli poreska rešenja, to učine kako bi mogli da ispune svoju zakonsku obavezu u roku.

Detaljnije informacije mogu se dobiti pozivom Kontakt centra Poreske uprave na brojeve telefona 0700 700 007 i 011 331 01 11, naći na sajtu www.purs.gov.rs.

U 37 filijala Poreske uprave u Srbiji, na jedinstvenom poreskom mestu „Vaš poreznik” može se informisati o sistemu paušalnog oporezivanja.

- Advertisement -