Prema najavama nadležnih do kraja juna ove godine trebalo bi da usledi potpuna reorganizacija Poreske uprave. U praksi to znači novu sistematizaciju, obučene ljude na svim pozicijama, kao i smanjenje broja filijala na 37. Podsećamo, trenutno u Srbiji Poreska uprava ima 78 filijala.

Ministar finansija u Vladi Srbije Siniša Mali ocenio je da će ove promene „Poreskoj upravi dati šansku da bude efikasnija i da bolje radi.“

U idućoj godini prioritet će biti nova fiskalna politika, koja se odnosi na fiskalizaciju fiskalne kase, kako je Mali pojasnio, da budu „povezane u realnom vremenu sa Poreskom upravom, što će omogućiti da se otkrije siva ekonomija u trgovini“.

Očekivanja su da će nabavka novog softvera omogućiti bolju naplatu poreza. Govoreći o izdavanju elektronskih uverenja ministar Mali je rekako da se već izdaju uverenja o svim plaćenim porezima, elektronska uverenja o plaćenom doprinosu za zdravstveno osiguranje, uverenje o plaćenom PDV i uverenje o plaćenom porezu i doprinosu po odbitku.

- Advertisement -